09 december 2019

Temagrupper skall skapa synergier mellan byggaktörer och kommunen!

Det är en pikant utmaning att skapa en levande, varierad och vacker stadsdel, något projektledaren Maria Hagelberg är mycket väl medveten om. Kommunstyrelsen har nu beslutat vilka byggaktörer som ska erbjudas markanvisning i Västerport, etapp 1. 12 vinnare har utsetts som tillsammans ska bygga sex kvarter i Varbergs nya stadsdel. Dessutom ska ett sjunde kvarter med hotell och parkeringshus byggas.

Så, det är väl bara att köra på? Eller vad säger du Maria Hagelberg, projektledare för Västerport?

- Vi är mycket nöjda med de bidrag som kommit in från byggaktörerna och att de verkligen visar att de är villiga att tillsammans skapa en hållbar stadsdel.

Vad har ni ställt för krav på byggherrarna som ni hoppas ger effekt?

- Vi försöker följa de politiska ambitionerna som har tagits från för Västerport. Vi ställer därmed höga krav då det gäller hållbarhetsaspekterna. Vi lägger också stor vikt på gestaltning så att vi får en variation i stadsdelen.

Ser du som projektledare några utmaningar kopplat till att det är så många aktörer som skall samsas på en liten yta under samma period?

- Ja, detta innebär utmaningar. Det är första gången vi jobbar på det här sättet i Varberg och hoppas kunna stötta företagen för att samarbetet skall gå så smidigt som möjligt. Vi har i dialog med alla byggherrarna fått till oss att även de ser vikten av att jobba på tvären, tillsammans med oss och med varandra. Företagen har dessutom mer erfarenhet än oss inom vissa områden och det hoppas vi kunna lära av.

Hur kommer ni göra då? För att underlätta samverkan rent praktiskt?

- Vi ser som sagt en möjlighet att lära oss tillsammans och ta med oss erfarenheter till andra framtida projekt. Vi krokar nu arm med Näringslivs- och destinationskontoret, dels för att säkerställa att företagens perspektiv kommer fram, och dels för stöttning med att ta hållbarhetsarbetet från vision till konkret handling.

Vad kommer ni göra då konkret när ni samarbetar mellan kommun och företag?

- Vi har skapat arbetsgrupper där byggherrarna får delta med representanter. Vi på Västerport och Näringslivs- och destinationskontoret arrangerar träffar med arbetsgrupperna inom olika teman för att på så vis stimulera till samverkan och samarbeten. De arbetsgrupper vi startar i januari 2020 är ”Bottenvåningar och lokaler”, ”Kvartersgårdar och allmän plats”, ”Logistik och byggplanering” och ”Resurshushållning”.

Okej, det låter smart, men vad hoppas ni att arbetsgrupperna skall bidra med? Kan du ge exempel?

- Vi ser att vi kan behöva samordna bygglogistiken för att hålla nere koldioxidutsläpp och undvika onödiga fordonsrörelser när vi har flera pågående projekt parallellt inom staden, till exempel. Vi ser också att vi skulle kunna ta vara på de resurser vi har, försöka få till återbruk och även där spara in på resursslöseri. Ett tredje exempel är att planera bottenvåningarna så att det blir levande, gynnsamt för området men även ett komplement till befintlig stadskärna.

Så detta samarbete med byggaktörerna är ett sätt att få ut mer och skapa en hållbar stad?

- Jag tror på att samarbete skapar mervärden. Det här är ingen one-man-show, vi måste skapa den nya stadsdelen tillsammans. Och absolut, en vacker och hållbar stad, det tror jag att alla kan skriva under på att vi vill uppnå!

Korta fakta om Västerports temagrupper

Temagrupper:

1) Bottenvåningar och lokaler – ansvarig Jenny Rydén, Västerport tillsammans med Joakim Nilsson på Näringslivs- och destinationskontoret

2) Kvartersgårdar och mötet med allmän plats - ansvarig Jenny Rydén, Västerport tillsammans med Joakim Nilsson på Näringslivs- och destinationskontoret

3) Logistik och byggplanering – ansvarig Tony Christensen EMC, Energi och miljöcentrum samt

4) Resurshushållning - ansvarig Tony Christensen EMC, Energi och miljöcentrum samt

Länkar:

Om Västerport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om projektet BAS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektledare EU-projektet BAS- bygga attraktiva samhällen för företag: Louise Wallmander

Processtöd temagrupper: FOG – Friends of Gothenburg innovation Erica Svantesson

Projektledare Västerport: Maria Hagelberg

Aktiviteten finansieras av projektet BAS – bygga attraktiva samhällen för företag. Inom projektet hoppas Varbergs kommun kunna bidra

till att Varberg växer hållbart, smart och med så lite fotavtryck och koldioxidutsläpp som möjligt. BAS-projektet fokuserar på cirkulär

ekonomi, hållbar mobilitet och smarta städer. Aktiviteterna sker på olika håll i kommunen under ledning av Näringslivs- och destinationskontoret

NOD. Mer information om detta finns på www.naringsliv.varberg.se under fliken NOD:s uppdrag

Loggor BAS, EU, Region Halland o Varbergs kommun
Senast ändrad: 2020-01-29