09 december 2019

Bottenvåningarna bidrar till Varbergs attraktivitet

Varbergs stadskärna är en förhållandevis aktiv och levande sådan, om man litar på mätningar såsom cityindex. För att möjliggöra en myllrande och levande stad krävs många ingredienser, både strukturmässiga sådana i design och utformning men också i utbudet och upplevelserna. Det krävs variation och en lockande helhet både i verksamheter som bedriver handel i butiker och i den gemensamma offentliga miljön.

En grupp personer arbetar med planeringen av etableringar i bottenvåningar i Västerports etapp 1, som skall fusioneras samman med ”den gamla” stadskärnan. Joakim Nilsson, Näringslivsutvecklare på kommunens Näringslivs- och destinationskontor (NOD) arbetar sedan tidigare aktivt med den befintliga stadskärnan kring stora torget och många av de företagsföreningar som verkar på området. Vi frågar Joakim Nilsson vad som är på gång.

Varför engagerar du dig i bottenvåningarna redan nu innan de börjat byggas?

- Västerport är en del av centrum i Varberg och det blir självklart så att NOD tycker att det är viktigt att ta ansvar och försöka hjälpa till med vår kunskap i det området också. Vi har den lokala kunskapen. Det är för sent att påverka etableringarna när husen står på plats i Västerport. Det är nu, när byggaktörerna planerar sina bottenvåningar som vi på NOD har chansen att hjälpa till. Min avdelning värnar om att företagsetableringar bidrar till helhetsupplevelsen i stadskärnan och försöker motverka att en stadsdel utarmar en annan.

Men hur vet du vad som behövs och inte behövs från ett näringslivsperspektiv?

- Vi vet naturligtvis inte exakt vad som ger bäst balans, men vi har under många år fört dialog med befintlig handel och andra branscher och skapat oss en bild av vad framtidens Varberg behöver. Det är ett komplext och väldigt spännande arbete.

Vad gör du rent konkret för att påverka arbetet i rätt riktning?

- Jag är med i en arbetsgrupp tillsammans med kollegor från Västerport och de involverade byggaktörerna i området. Min förhoppning är att vi ska kunna inspirera byggentreprenörerna att tillsammans med oss skapa en härlig ny stadsdel i Varberg. Vi kommer tillsammans jobba med utmaningarna för att säkerställa att vi gör rätt val. Alla 12 kan inte ha coworking-lokaler eller restauranger. Vi skall hjälpa till att planera en bra helhet en tid framöver.

Vad ser du mer är viktiga parametrar utöver att jobba i arbetsgruppen?

- Jag arbetar dagligen med etableringsfrågor och det är mitt uppdrag att hjälpa företag att etablera sig i Varberg och att få en bra mix av bolag. Därför jobbas det i flera parallella spår från Näringslivs- och destinationskontorets sida, och vi använder EU-projekt för att klara av att växla upp vårt uppdrag tillsammans med inhyrda experter.

Så du menar att bottenvåningarna och dess verksamheter spelar roll?

- I högsta grad. Om man vill ha en levande och tilltalande stad så är det viktigt att hela tiden arbeta med flöden och se till att de olika verksamheterna drar nytta av varandra. Vi har en kommun i tillväxt, men vi kan inte ta något för givet i framtiden. Vi måste fortsätta värna om företagen för att kunna vara starka som kommun.

Länkar:

Om projektet BAS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktiviteten finansieras av projektet BAS – bygga attraktiva samhällen för företag. Inom projektet hoppas Varbergs kommun kunna bidra till att Varberg växer hållbart, smart och med så lite fotavtryck och koldioxidutsläpp som möjligt. BAS-projektet fokuserar på cirkulär ekonomi, hållbar mobilitet och smarta städer. Aktiviteterna sker på olika håll i kommunen under ledning av Näringslivs- och destinationskontoret

NOD. Mer information om detta finns på naringsliv.varberg.se under fliken NOD:s uppdrag

Loggor från BAS-projektet, Region Halland och Varbergs kommun
Senast ändrad: 2019-12-12