Vi skapar förutsättningar för att Varberg växer hållbart och att samspelet mellan offentligt och privat ökar. Ett annat mål är att bli en ännu mer attraktiv kommun för företagen att verka i