Choose language
Other:

Vi satsar på ett hållbart och attraktivt näringsliv när Varberg växer

Projektet BAS – bygga attraktiva samhällen för företag är en del i Varbergs kommuns satsning på ett positivt företagsklimat och ett verktyg i att bidra till en hållbar utveckling när Varberg växer.

Det pågår flera stora stadsutvecklingsprojekt parallellt i Varbergs kommun, och en klassisk sommarstad är på väg att bli aktiv året om med ett strategiskt läge på västkusten. När en stad omformas och utvecklas är det viktigt att de beslut som tas går i linje med den lokal Agenda 2030-plattformen och att satsningarna främjar för ett livskraftigt näringsliv. Men hur gör man då? Det är syftet med BAS-projektet – att genom att arbeta med case lära hur kommunen i samverkan med andra kan skapa hållbar utveckling tillsammans, under 3 år.

BAS-projektet baseras på en förstudie där Näringslivskontoret i Varbergs kommun jobbade fram fokusområden som många näringar ansåg viktigt för deras fortsatta tillväxt. Det var att jobba med området hållbar mobilitet, cirkulär ekonomi och att skapa en bättre struktur för att kunna jobba ihop i samverkansprojekt.

Tillsammans med EMC - Energi- och miljöcentrum skapar nu Varbergs kommun flera case tillsammans för att kunna bidra till vad som beskrivs ovan. Det vill säga, nya samarbetsprojekt som leder till antingen nya resultat, nya kunskaper och nya metoder. Här nämner vi några av dessa case:

Effekterna av samarbetena i projektet kommer vara fler cirkulära företag, ökat fokus på hållbarhet och Agenda 2030, nya samarbeten mellan akademi, institut och företag samt en naturlig samverkansarena där framtidsfrågor utvecklas över gränserna. Vi skall skapa kreativitet under byggtiden!

Projektet skuggas av Strategi- och utredningsavdelningen på Halmstads kommun.

Kort fakta om projektet

  • Finansiering: Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland.
  • Period: 191001-220930.

Projektpartners

3 loggor BAS, Region Halland, Varbergs kommun
Senast ändrad: 2021-04-07