Dölj meddelandet
Aktuell information till dig som är företagare under pandemin.
Läs mer
Choose language
Other:

Pågående projekt

BAS – Bygga attraktiva samhällen för företag

I Halland har tre barriärer för fortsatt tillväxt identifierats; infrastruktur, boende och välutbildad arbetskraft. En naturlig samlingspunkt för samarbeten inom smarta städer och samhällen saknas. Det vill projektet BAS (Bygga attraktiva samhällen för företag) bidra med genom en ny samverkansarena.

Varbergs kommun har genom förstudier tagit fram två insikter som ska ingå i BAS. Den första insikten är att i och med den utvidgade arbetsmarknadsregionen behövs en samordning och en samverkan mellan näringsliv, akademi och samhällsaktörer. Det saknas mötesplatser för den här typen av samverkan. Den andra insikten är att det saknas kunskap om hur omställningen till ett mer hållbart Halland skulle gå till. Därför behöver kunskapen om cirkulär ekonomi höjas. Genom en ny samverkansarena ska BAS arbeta vidare med dessa insikter.

Projektets övergripande mål är att formera en samverkansarena för hållbar samhällsutveckling i Halland som bidrar till att öka attraktionen för näringslivet. Projektmålet är att påbörja omställningen till en mer koldioxidsnål ekonomi och en hållbar samhällsutveckling.

Den primära målgruppen är små och medelstora företag som arbetar med stadsbyggnation i Varberg. Sekundära målgrupper är aktörer och intressenter inom akademin, offentliga aktörer och andra som arbetar med företagens utveckling.

Samordnande kontaktperson:
Louise Wallmander
louise.wallmander@varberg.se

PAV - Planning for Autonomous Vehicles

Varbergs kommun har tillsammans med tio andra organsiationer i sju länder tilldelats medel för ett projekt för utveckling av smarta städer. Projektet syftar till att underlätta planeringen och utbyggnaden av nya stadsdelar så att de på bästa sätt anpassas till autonoma självstyrande fordon.

Projektet heter PAV och kopplar ihop forskning, transportorganisationer och kommuner för att tillsammans utveckla hållbara stadsmiljöer.

För Varbergs del är det ett samarbete mellan NOD – Näringslivs- och destinationskontoret, Samhällsplaneringsavdelningen och Trafikavdelningen.

Samordnande kontaktperson:
Max Wehlin
max.wehlin@varberg.se

PROSPERA- PROmoting Sustainable development and regional attractiveness through PERi-urban Areas

I takt med att Varbergs stad växer utvecklas nya områden i anslutning till staden. Områden med höga natur och kulturvärden. PROSPERA är ett samverkansprojekt mellan 5 städer i tillväxt som utbyter erfarenheter kring hur en stad kan utveckla sitt omland i samklang med natur och samtidigt utveckla små och medelstora företag.

Medverkande aktörer i projektet är Reggio Emilia, City of Gent, Research institute for agriculture, fisheries and food i Belgien, Research Centre on Animal Production i Italien, EDC Debrecen Urban and Economic Development Center, Municipality of Aristoteli Chalkidikis, Näringslivs- och destinationskontoret i Varbergs kommun.

Samordnande kontaktperson:
Ulrika Rylin
ulrika.rylin@varberg.se

Läs mer om projektet

Företagssupport

I en växande region ställs höga krav på samhällsservice. Företagen i Halland har en positiv utveckling, Halland är attraktivt att starta och driva företag. I den utvecklingen växer kraven på att den offentliga servicen och myndighetsutövningen skall fungera på ett bra och effektivt sätt samt med ett gott bemötande.

För att bidra till att det fortsätter att vara ett bra företagsklimat i Halland och att Halland fortsätter vara en attraktiv region för företagsetableringar är det viktigt att de kommuntjänstemän som möter företag i olika frågor tränas att kommunicera och bemöta företagen på bästa sätt och att de har förståelse för företagens förutsättningar.

Genom att utveckla en gemensam digital utbildning kring bemötande- och kundfrågor i Halland kan samtliga kommuner använda verktyget i den dagliga verksamheten för att förbättra företagsklimatet. SKL:s ”Förenkla helt enkelt” är en inspirationskälla till den utbildningsmodul vi vill arbetar fram. Vi skall utreda om befintliga digitala plattformar i länet går att vidareutveckla för syftet, såsom värdskapsutbildningen från Destination Halland 2020.  Detta blir ett positivt inspel i arbetet med företagsklimatet och kan på sikt bidra till att företag rankar företagsklimatet som förbättrat.

Samordnande kontaktperson:
Ulrika Rylin
ulrika.rylin@varberg.se

Outwest

Outwest är ett projekt med metodutveckling och investeringar i outdoor i syfte att öka tillgängligheten till ett aktivt friluftsliv för besökare och invånare. Projektet har som mål att utveckla metoder för att samordna insatser inom outdoor mellan föreningar, företag, markägare och kommunen. Genom att kommun, företag, föreningar och markägare samverkar kan friluftslivet bli tillgängligt för fler. Projektet utvecklar genom att göra aktiviteter och investeringar för att utveckla olika behov inom olika delar av outdoor:

  • löpning
  • ridning
  • vandring
  • surf
  • cykling

Projektet vill även lyfta synligheten för outdoor digitalt. Planerade investeringar i projektet är en cykelled, ett vindskydd, ett elljusspår och förvaring för surfutrustning.

Samordnande kontaktperson:
Ulrika Rylin
ulrika.rylin@varberg.se

Destination Halland

Destination Halland 2020 är ett EU-finansierat projekt med syfte att stärka besöksnäringens utveckling i Halland. På Destination Halland stöttar Region Halland kommunerna genom kunskap, affärsutveckling och kommunikation och kommunerna i sin tur stöttar företagen. NOD genomför aktiviteter i Varberg inom ramen för projektet. Läs mer här. Länk till annan webbplats.

Åkulla Outdoor

Åkulla Outdoor är ett samarbetsinitiativ kring en friluftsfestival i Åkulla. Syftet är att få starkare samarbeten, fler aktiviteter i området och att få fler att upptäcka våra fantastiska bokskogar. Vi vill skapa ett Åkulla som är en destination för sport och friluftsliv. Programmet erbjuder något för alla. Under festivalen som genomförts 2017, 2018 och 2019 fanns allt från naturverkstad och upplevelsevandring för de yngsta till ungdomsgäng med Varbergs Ungdomsgårdar. Festivalen erbjöd bland annat flera vattensporter, vandring, löpning och hinderbana. Cykeltrail, en häpnadsväckande cykelsport, kommer höll uppvisningar och gav samtidigt besökarna möjlighet att testa själva. Under 2020 tar festivalen paus. Men andra aktiviteter kan dyka upp under Åkulla Outdoor-flagg och vi välkomnar både näringsliv och föreningar att höra av sig med goda idéer kring utveckling av Åkulla.

Medverkande aktörer av festivalen var Varbergs kommun (genom NOD och Kultur- och fritidsförvaltningen) och Varbergs Fastighets AB tillsammans med engagerade samarbetspartners. Företagen och föreningarna bidrog med det viktigaste för besökaren - innehållet. VFAB och kommunen bidrog med projektledning och säkerställde att allt det praktiska fungerande.

Samordnande kontaktperson:
Helena Wallin
helena.wallin@varberg.se

Åkturen

Åkturen är ett pilotprojekt för en hop-on hop-off buss till besöksmål på landsbygden. Projektet går ut på att undersöka om det finns underlag för fler att resa kollektivt till besöksmål på landsbygden. Projektet går också ut på att stärka landsbygdens besöksmål och öka tillgängligheten till dem.

Projektet ägs av Varbergs kommun och drivs i samverkan med Länsstyrelsen i Halland. Trafiken köps av Hallandstrafiken.

Projektet Åkturen finansieras av Lokalt ledd utveckling Halland via Landsbygdsfonden.

ARENA
Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) i Varbergs kommun och RISE institutet har gått samman och skapat projektet ARENA. Här kommer man att fokusera på att skapa ett ramverk för cirkulär omställning i Halland. Tillsammans kommer man arbeta för att höja kunskapsnivån om cirkulär ekonomi hos kommun, medborgare och näringsliv. Förutsättningarna för en regional arena där människor kan mötas och samarbeta för cirkulär omställning kommer också att utredas.

Finansiär är Vinnova. Projektägare är Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) och projektpartner är RISE institutet. Medverkande bolag är Bildepån, Hallands Hamnar, Systeminstallation, Taiga, Varberg Energi och Varbergs fastighetsbolag. 

Senast ändrad: 2020-09-16