Vi är Varberg

Vi är Varberg

Vi är Varberg är ett initiativ för företagare och entreprenörer som förstår nyttan av en gemensam bild av vad vi står för, och hur vi använder de starka kort vi har i Varberg.

Det här är företagarnas bild av Varbergs näringsliv

  • Varbergs företagare är drivna, kreativa och öppna för nya idéer. Vi välkomnar entreprenörer och nytänkare med drivkraft!
  • Här samarbetar vi, även över branscher.
  • Närhet är en framgångsfaktor. Vår närhet till natur och storstäder, beslut och samarbete ger oslagbara förutsättningar och fördelar.

Sammantaget är detta vår USP! Ju fler som står bakom den, desto starkare blir den.

En positiv, stark och gemensam självbild inspirerar våra företagare, entreprenörer och samarbetspartners. Bilden lyfter vad vi är stolta över och hur vi vill vara. Den hjälper oss att bli bättre; vi blir vad vi säger att vi är. En självuppfyllande profetia helt enkelt! 

Hur kan Vi är Varberg skapa värde?

En enad bild stärker platsvarumärket Varberg. Den attraherar företagare som vill hit, och som vi välkomnar som en tillgång.

Ett positivt och konsekvent budskap både internt och externt om hur vi är, skapar en stark vi-känsla. Låt oss göra den vi-känslan välkomnande och inte exkluderande, så växer vi på fler sätt än till yta och antal!

Samtal om konceptet i olika forum fyller också en viktig funktion. Det tydliggör om och hur vi lever upp till den positiva bild som Vi är Varberg förmedlar.

Under den rådande Corona-krisen har Facebook-gruppen Vi är Varberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. uppstått som ett forum där företagare kan hitta kontakter och sätt att hjälpa varandra.

Material att ladda ner

För dig som vill förstå mer om konceptet, eller kanske presentera det för andra:
Ladda ner presentationen här (pdf) Powerpoint, 52 MB, öppnas i nytt fönster.

För dig som vill använda Vi är Varberg-mallen i egen presentation:
Ladda ner mallen här (ppt) Powerpoint, 5.8 MB.

Ladda ner logotypen Vi är Varberg för webb (jpg) Zip, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Logotypen finns i flera format och versioner, till exempel för tryck. Kontakta NOD för fler versioner.

Konceptet Vi är Varberg ägs av näringslivet, men material administreras av NOD. Det finns till för företag som vill dra nytta av varumärket Varberg, genom att lyfta sin varbergskoppling externt.

Så började det - bakgrunden till initiativet

När mätningar av företagsklimatet gav Varberg en alltför låg siffra 2016, började representanter från kommunen och näringslivet ses regelbundet i så kallade näringslivsdialoger. Syftet var att fånga upp behov, så att kommunen blev en bra samarbetspartner till företagarna.

Ett av behoven som framkom var en enad bild av Varbergs näringsliv, bilden av en samlad kraft där alla känner sig representerade.

Bilden har skapats av representanter från företagarorganisationer och nätverk från hela Varbergs näringsliv. I arbetet har kommunen via NOD haft en samordnande roll.

Vill du veta mer om hur konceptet togs fram? Läs mer här Powerpoint, 62.3 MB, öppnas i nytt fönster. eller kontakta NOD för mer information.

Hur kopplar det till visionen och platsvarumärket?

Vi är Varberg är ett sätt av många att jobba mot visionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Västkustens kreativa mittpunkt 2025 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Genom att stärka varumärket Varberg, lockar vi till oss kreativa företagare och entreprenörer som hjälper oss mot målet.

Vi är Varberg är en också bild av näringslivet i Varberg (inte hela Varberg) och blir därför en del av platsvarumärket Varberg inspirerar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ett starkt varumärke skapar konkret, praktisk och ekonomisk nytta. Det ökar konkurrenskraften och stoltheten bland invånare och andra som har relationer till platsen.

Senast ändrad: 2020-04-07