Dölj meddelandet
Aktuell information till dig som är företagare under pandemin.
Läs mer
Choose language
Other:
 • Start
 • / Samlad information om Covid-tillsyn

Regler och riktlinjer för dig som företagare kopplat till coronapandemin

Här nedan har vi sammanfattat vilka lagar, regler och riktlinjer som du som krögare eller köpman behöver ta hänsyn till samt vilken myndighet som utövar tillsyn. Det är viktigt att du som företagare håller dig uppdaterad då regler och riktlinjer snabbt kan förändras.

Miljö och Hälsa

Uppdrag

 • Tillsyn av trängsel på serveringsställen
 • Hanterar klagomål gällande trängsel

Regler/riktlinjer

 • Max 8 personer vid samma bord på restauranger och serveringar inomhus
 • Ingen begränsning för storlek på sällskap utomhus
 • Dryck och mat ska förtäras sittandes
 • Avstånd mellan sittande sällskap ska vara minst 1 meter, oavsett inomhus eller utomhus

Vad räknas som ute och vad räknas som inne?

En bedömning behöver göras i varje enskilt fall. Generella utgångspunkter bör vara följande:

 • En lokal eller ett utrymme med väggar och tak bör ses som inomhus.
 • En lokal eller ett utrymme som är konstruerad på ett sätt där det är möjligt att öppna upp en vägg bör också ses som en inomhusmiljö.
 • En lokal eller ett utrymme utan tak eller med tak men utan väggar bör kunna ses som utomhus.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens sida enligt länk nedan. Folkhälsomyndighetens sida för restaurangverksamheter. Länk till annan webbplats.

Tips/rådgivning

 • Använd en värd som placerar ut gäster
 • Ingen fri entré
 • Ha endast framme den mäng bord och stolar som får användas, rensa bort övrigt

Länkar

För att hitta aktuell information och lagstiftning besök Folkhälsomyndighetens sida för restaurangverksamheter. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, mhn@vaberg.se.

Tillståndshandläggarna

Uppdrag

 • Kontrollera att serveringsställen följer gällande alkohollagstiftning

Regler/riktlinjer

 • Regler kring serveringsställens öppettider är borttagna

Länkar
För att hitta aktuell information och lagstiftning besök Folkhälsomyndighetens sida för restaurangverksamheter. Länk till annan webbplats.

Kontakt
Socialförvaltningen – Tillståndsenheten, tillstandhandlaggare@varberg.se

Länsstyrelsen

Uppdrag
Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera att verksamhetsutövare genomför begränsningar och åtgärder utifrån den tillfälliga covid-19-lagen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera efterlevnaden.

Regler/riktlinjer
För uppdaterade riktlinjer kring allmänna sammankomster och handelsplatser, besök länsstyrelsens webbplats via länken nedan.

Länkar
Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen | Länsstyrelsen Halland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt
Länsstyrelsens covid-avdelning, covid.tillsyn.halland@lansstyrelsen.se

Polisen

Uppdrag

 • Upprätthålla allmän ordning och säkerhet och se till att allmänheten får skydd
 • Se till att allmänheten följer de lagar och förordningar som har beslutats för att förhindra smittspridning i samhället

Regler/riktlinjer

 • För offentliga tillställningar och allmänna sammankomster gällande följande begränsningar:
  - Inomhusarrangemang utan sittplatser: 50 deltagare
  - Inomhusarrangemang med anvisade sittplatser: 300 deltagare
  - Utomhusarrangemang utan sittplatser: 600 deltagare
  - Utomhusarrangemang med anvisade sittplatser: 3000 deltagare
  - Privata tillställningar i hyrd lokal: 50 personer

Tips/rådgivning

 • Vid Polisens bedömning av om ett tilltänkt evenemang ska omfattas av tillstånd, är det flera premisser som vi tar hänsyn till.
 • Bland annat då hur pass mycket det planerade evenemanget annonseras för samt om det är ett uppträdande eller andra aktiviteter som kan tänkas dra stora mängder besökare.
 • En bedömning göras i varje enskilt fall och bästa sättet att ta reda på om det planerade evenemanget omfattas av tillstånd är genom att ni kontaktar Polisens tillståndsenhet.

Länkar
Mer information om offentliga tillställningar och allmänna sammankomster går att hitta på polisens hemsida, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Länk till annan webbplats..

Kontakt
Polisens tillståndsenhet, tillstandvast@polisen.se

Övriga bra länkar

Senast ändrad: 2021-07-09