• Start
  • / Nyhetsbrev landsbygd
nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Vill du veta mer om vad som händer på landsbyggden? Då ska du anmäla dig till vårt nyhetsbrev! Nyhetsbreven skickas några gånger per år med nyheter från vår landsbygdssamordnare Ulrika Rylin.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Hantering av dina personuppgifter

Dina personuppgifter samlas in av Näringslivs- och destinationskontoret i Varbergs kommun och det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig som kan kontaktas på ks@varberg.se eller 0340 - 880 00.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredjepart men vårt personuppgiftsbiträde Paloma har tillgång till dina uppgifter.
Samtycket gäller tillsvidare eller tills det att du själv vill dra tillbaka ditt samtycke.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på telefon 0340-69 71 94 eller via e-mejl marcus.andersson@varberg.se

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Därför behöver vi ha både ditt namn och mailadress för att kunna hitta dina uppgifter om du väljer att kontakta oss. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss enligt uppgifterna nedanför.

Kontakt

Näringslivs- och destinationskontoret, Varbergs kommun
Besöksadress: Västra Vallgatan 39, 432 41 Varberg
Org.nr: 212000-1249
Telefon: 0340-868 00
E-post: naringsliv@varberg.se

Senast ändrad: 2019-01-04