Olika företagsstöd att söka

Nytt år kommer med nya utmaningar och nya möjligheter. För dig som företagare finns en rad olika stöd som kan sökas när du vill utveckla din verksamhet. Allt från utvecklingscheckar till timbanken och energikartläggningscheckar.

Nedan hittar du aktuell information om företagsstöd i form av checkar samt Timbanken som Region Halland finansierar.

 Företagsstöd som finansieras av Region Halland 

Namn

Stödbelopp

Krav på företagets storlek

Omsättningskrav

Nivå & krav på medfinansiering

För vad?

Till vad?

Timbanken Länk till annan webbplats. 
Söks löpande under året.
Öppnar 18 januari 2021.

5 tim rådgivning

För alla

För alla

Tid

Företagsrådgivning

Rådgivning från upphandlade konsulter

Utvecklingscheck Länk till annan webbplats. 
Söks löpande under året under vissa sökperioder Öppnar 15 januari 2021 .

1-100 000 kr

<250 anställda

<50 miljoner euro

50%
Pengar

Företagsutveckling

Köp av tjänst

Energikartläggningscheck Länk till annan webbplats.
Söks löpande under året.

1-30 000

<250 anställda

<50 miljoner euro

50%
Pengar
Tid

Energikartläggning

Köp av tjänst

Översättningsstöd för besöksnäringsstöd Länk till annan webbplats.
Söks löpande under året.

1-250 000 kr

<250 anställda

<50 miljoner euro

50%
Pengar

Översättning av kommunikationsmaterial och webb

Köp av tjänst

Forsknings- och utvecklingscheck Länk till annan webbplats. 
Ej tillgänglig tillsvidare pga. att medlen är slut.

1-250 000 kr

<250 anställda

<50 miljoner euro

50%
Pengar
Tid

Forskning och utveckling

 Köp av tjänst

Affärsutvecklingscheck Länk till annan webbplats. 
Ej tillgängligt i Halland 2021.


50 000-250 000 kr

2-49 anställda

3-100 miljoner kr

50%
Pengar

Internationalisering
Digitalisering

Köp av tjänst
Projektanställning
Resekostnader

Samtliga checkar söks via Tillväxtverkets söksida www.minansokan.se Länk till annan webbplats.

Information om Energikartläggningscheckarna:
Charlotta Lyding på Energikontoret Halland, charlotta.lyding@regionhalland.se 

Information om övriga checkar:
Johan Norinder 035-15 38 30, 070-573 34 02, johan.norinder@almi.se
Conny Nilsson 035-15 38 17, 070-545 38 94, conny.nilsson@almi.se

Information om Timbanken: www.timbanken.se/halland Länk till annan webbplats. 

Senast ändrad: 2021-01-20