Dölj meddelandet
Aktuell information till dig som är företagare under pandemin.
Läs mer
Choose language
Other:

Därför ska du etablera dig i Varberg

Varberg ligger på västkusten strax nedanför Göteborg. Ett populärt resmål som varje år lockar tusentals besökare som vill ta del av närheten till havet, naturen, historien och alla evenemang. Varbergs folkmängd ökar stadigt precis som turism och tillresande arbetstagare.

Varbergs kommun har idag 65 000 invånare där hälften bor i vad som kallas staden. År 2030 väntas vi i kommunen vara 80.000 invånare och år 2050, 100.000 invånare. Vi växer med 1–1,5 procent om året och har gjort så i 62 år i rad - vilket i sig är ganska unikt!

Varberg har en unik ”handelspolicy” som är politiskt antagen där externa handelshus likt Hallarna eller Hede förbjuds. All detaljhandel ska styras till centrum.

Västerport kommer att tillföra 2500 bostäder i centrum när det är fullt utbyggt, vilket enligt schablon 2,2 personer per bostad i snitt, ger 5500 nya potentiella kunder i centrum. Ny station med ökad tågkapacitet i centrum kommer också påverka flödena positivt. Spåret förläggs i tunnel under staden vilket öppnar upp än fler kopplingar mot havet.

Det förtätas kraftigt i stadsområdet i stort vilket innebär ökad köpkraft.

En stor fördel för Varberg är enligt min mening även att vi har lokala fastighetsägare, som i många fall även är handlare. Det gör att man förstår båda sidor och inser värdet av aktivitet och bra förutsättningar i centrum. Det tycker jag att ni ska trycka på om ni talar med nya potentiella kunder.

Närheten till havet är också en unikitet, även på västkusten. Inte många städer som har sån direktkontakt med havet. Spakulturen och den näringen skapar många reseanledningar och driver turism och köpkraft till Varberg.

Vi var årets stadskärna 2016 och en stor del av den vinsten var just samarbeten mellan de olika aktörerna.

Senast ändrad: 2021-09-10