26 januari 2023

En attraktiv stadskärna

Varberg har vuxit och fortsätter att växa. Att inte fastna i gamla sanningar och hjulspår, utan hela tiden ha en pågående dialog om stadsutvecklingen, ställer krav på kommun och näringsliv.

Det finns många intressenter i en stadskärna. De olika aktörerna berörs i olika grad av den kortsiktiga och långsiktiga planeringen och av insatserna som görs i stadskärnan. Utifrån detta fanns ett behov av samordning kring olika intressen, och ett tydligare strategiskt samarbete för att utveckla stadskärnan för framtiden.

Relationsbyggande

Därför skapades Samordningsgruppen för stadskärnan. Gruppens syfte är
att hålla alla olika parter uppdaterade om vad som är på gång, men också
att öka förståelsen för hur olika verksamheter påverkar helheten. På köpet bygger man också relationer åt båda håll i förhållandet mellan kommun och näringsliv, vilket sänker trösklarna för samexistens ytterligare. Alla som ingår i samordnings gruppen har ett tydligt mål; att bidra till att göra stadskärnan spännande och attraktiv. Gruppen ska hjälpa till med att varje enskild aktör synkar med helheten.

Medverkande i Samordningsgruppen

  • Bygglovschef
  • Samhällsutvecklingskontoret
  • Stadsarkitekt
  • Stadsträdgårdsmästare
  • Trafikavdelningen
  • Offentliga rummet
  • Näringslivs- och destinations kontoret
  • Varbergs Fastighets AB
  • Representanter från näringslivssammanslutningar som är representerade i stadskärnan, såsom Fastighetsägarföreningen, Hotellgruppen, Gallerian Krögarföreningen och Varberg Handel.

Vad tycker stadsarkitekten och fastighetsägaren?


Maria Söderlund, stadsarkitekt på stadsbyggnadskontoret:

- Samordningsgruppen är viktig för att skapa förståelse för olika behov och utmaningar i utvecklingen av Varbergs stadskärna. Ett brett samarbetsforum där vi tillsammans kan inspirera varandra att ta små och större steg mot en levande, trivsam och omsorgsfullt gestaltad stadsmiljö!

Henrik Martinsson, Fastighetsägare i Varberg och kretsledamot i Fastighetsägarna Halland:

- Jag är helt övertygad om att utvecklingsarbetet för stadskärnan blir optimerat, om de tongivande olika aktörerna från både näringsliv och kommunala förvaltningar har ett kontinuerligt forum, där man får förståelse och insikt i varandras verksamheter.

Senast ändrad: 2023-01-26