24 november 2022

Hållbar destinationsutveckling

I Varberg har vi på NOD uppdraget att ansvara för turistfrågor, och i samverkan med näringslivet utveckla Varberg som destination och turistort. Magnus Thomson, destinationsutvecklare, berättar om arbetet med att stärka Varbergs attraktionskraft och hur man växer hållbart som destination.

Hej Magnus! Kan du ge några exempel på hur NOD arbetar för att främja en hållbar utveckling inom besöksnäringen i Varberg?

- Tillsammans med Varbergs kommuns hållbarhetsstrateg, uppmuntrar vi lokala besöksnäringsföretag att delta i olika aktiviteter och forum inom området. Genom exempelvis Cirkulär Kickstart kan företagen få inspiration att arbeta cirkulärt och införa hållbarhet i affärsmodellen. Flera insatsområden har identifierats, som mat och transporter, och företagen sporrar och inspirerar varandra genom att dela med sig av goda exempel som de infört i den egna verksamheten.

Genom att vi löpande arbetar med att utveckla nya besöksanledningar och längre säsonger, skapas fler arbetstillfällen. Detta leder till en ökad social hållbarhet. Besöksnäringen med ca 2000 årsarbetstillfällen är en stark basnäring för Varberg. För många undomar är den första steget in i arbetslivet, och nyanlända kan genom exempelvis instegsjobb, snabbt komma in på arbetsmarknaden och samtidigt lära sig det svenska språket.

Vad innebär Varberg 365?

Årshjulet 365

- Syftet med Varberg 365 är att skapa en levande destination året runt. För att göra det visuellt tydligt, både för oss själva och för besöksnäringens aktörer, använder vi ett årshjul som visar på när stora evenemang och marknadsföringskampanjer ska genomföras. Detta underlättar för näringsidkarna när de planerar egna aktiviteter, och hjälper oss att se om det kan behövas ytterligare insatser eller kommunikation.

NOD planerar i god tid för kommande säsonger. I arbetet involveras relevanta partners som engagerar sig med tid, ekonomi och marknadsföring. NOD leder och samordnar arbetet och uppmuntrar till delaktighet bland företag, föreningar och privatpersoner.

Varberg har ett mål om 1 miljon gästnätter år 2024. Hur ska vi nå detta mål?

- Genom att vi, tillsammans med våra partners inom besöksnäringen i Varberg, Region Halland och Visit Sweden, fortsätter arbeta för att skapa fler reseanledningar till Varberg året runt. Säsongsförlängning med paketerade erbjudanden på loven har visat sig vara en effektiv väg att gå. Tillsammans med Visit Halland marknadsförs Varberg mot den utländska marknaden och målet är att fördubbla antalet utländska gästnätter till år 2030.

Utöver fler reseanledningar, behövs det också fler boendeanläggningar om målet ska kunna nås. Det planeras för ett nytt hotell i den nya stadsdelen Västerport i centrala Varberg, och flera mindre hotelletableringar är också på gång.

Externa medel från näringslivet i Varberg, Region Halland och EU-projekt, bidrar till att vi kan utveckla nya upplevelser och rese- anledningar. Det kan vara allt från evenemang, marknadsföringsinsatser och platsutveckling, både i centrum och på landsbygden, till att testa nya hållbara mobilitetslösningar. Två goda exempel som blivit verklighet tack vara extern finansiering och EU-medel, är hyrcykelsystemet och appen Visit Varberg.

Hur kan evenemang bidra till att stärka Varberg som en hållbar destination?

- När flera aktörer från olika sektorer samverkar, skapas en grogrund för långsiktig hållbarhet.

Destinationssatsningen Rys och Mys är ett tio dagar långt ljus- och upplevelseevenemang för barnfamiljer. Det går av stapeln under höstlovet, en tid på året då våra besöksnäringsföretag har lågsäsong och söker nya rese- anledningar som kan locka besökare, och få varbergare att hemestra.

Evenemanget Rys och Mys har ett socialt hållbarhetsperspektiv. Det är öppet och gratis för alla intresserade. Enligt det lokala nätverket Trygg i Varberg och den lokala polismyndigheten bidrar evenemanget, som pågår när det är mörkt ute, till att förstärka den upplevda tryggheten i stadskärnan genom att det är mycket folk i rörelse. Hösten 2021 besökte cirka 10 000 människor evenemanget och deltog i aktiviteterna.

Genom samverkan mellan olika verksamheter är evenemanget ekonomiskt hållbart. Varbergs kommun, Region Halland, Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen, Varberg Energi, Varberg Handel, Varbergs Fastighets AB, Hallands Kulturhistoriska Museum och Statens Fastighetsverk har alla varit med och bidragit till att göra Rys och Mys möjligt.

Senast ändrad: 2022-11-24