• Start
  • / Nyheter
  • / ”Det är viktigt att skilja på styrelserollen och ägarrollen”

”Det är viktigt att skilja på styrelserollen och ägarrollen”

Att gå från ett ägarlett bolag, till att lämna rodret till en extern styrelse kan vara en svår process. Men att den transformationen genomfördes så framgångsrikt, är anledningen till att Ästad Vingård belönades med priset Årets Styrelse 2021, tror VD Daniel Carlsson. Här berättar han om konsten att lyfta blicken från nuläget.

Vad definierar ett bra styrelsearbete?

- Att på ett strukturerat sätt jobba med en långsiktig strategi. Då är det viktigt att inte gräva för mycket i det operativa arbetet i organisationen, och vad som pågår i nuet. Men en välfungerande styrelse måste också kunna agera snabbt i krissituationer.

Vad är största skillnaden med att ha extern styrelse?

- Skillnaden är inte jättestor, det är inte så att vi måste kalla till styrelsemöte för varje beslut. Vår ordförande är också ett bollplank vi även kan lyfta mindre frågor med. I nuvarande styrelse har vi en extern ordförande, Håkan Berndtsson, och en ledamot som inte är ägare eller familj. Utöver dem ingår även vi som är ägare. Men det är viktigt att kunna skilja på sin styrelseroll och sin ägarroll.

- Håkan skapar ordning och reda, vilket är precis vad vi har behövt. Just struktur är nog hans starkaste kort. Men han har också ett stort engagemang i verksamheten och personligt intresse för vad vi skapar, det ser vi som ett mervärde.

Berätta lite om bakgrunden för Ästad Vingård.

- När vi tre syskon tog över verksamheten 2010 var Ästad en etablerad aktivitetsgård. Vi påbörjade omändringen ganska omgående och planterade de första vinstockarna 2011. 2014 satte vi visionen framåt, mot vad verksamheten utvecklats till idag inom spa, mat och dryck. Vi började med att omstrukturera så att alla beslut inte landade på våra bord. Medarbetarna blev mer delaktiga och fler beslut kunde fattas i organisationen. Det var en ganska jobbig process både för oss själva och medarbetarna, men den gick bra och runt 2016 började vi träna på att bedriva styrelse.

Har du några tips om styrelsearbete till nystartade företag?

- Börja i tid, det tar längre tid än vad man tror. Börja enkelt och bygg på över tid. För nya små bolag handlar det framför allt om att sätta sig ner och titta framåt utan att fastna i nulägeproblematik.

Hur är kontakten med Varbergs övriga näringsliv?

- Vi är inte så aktiva i nätverken, kanske för att vi ligger lite avsides och inte har samma mötesplatser. Men vi har bra relationer med andra lokala aktörer i branschen. Till exempel har Varbergs Stadshotell stöttat med rådgivning, framför allt under pandemin då vi behövde bolla med andra som hade samma utmaningar. De var ett jättebra stöd för oss, men även när det gäller strukturer som affärssystem, bokningssystem är det värdefullt att bolla med andra i branschen.

Vad har ni för framtidsplaner?

- Hittills har vi jobbat med en målbild som sträckt sig fram till 2022. Nu har vi tagit fram en ny tioårsplan, både vad gäller varumärke och expansion. Självklart måste detaljer revideras på vägen, planen är levande och genomtänkt och vi följer den precis som tidigare.

Läs mer om Ästad Vingård här Länk till annan webbplats.


Motivering till priset Årets styrelse
Ägarna initierade 2017 företagets första externa styrelse, vilket var en del i att man på mycket kort tid med stor kontroll och bibehållen hög kvalitet mer än fördubblat sin omsättning. Genom ett strukturerat styrelsearbete har man skapat en fokuserad organisation som trots tunga investeringar lättfotat går från ord till handling.

Ägarna utgör ett gott exempel på hur man genom tillsättande av extern styrelsekompetens på kort tid kan utveckla en verksamhet där den rullande 10-årsplanen ständigt leder den att förverkliga visionerna och skapa nya, där man med siktet inställt på att driva gästresan och gästnöjdheten in i det absoluta toppskiktet faktiskt redan har nått målet.

Senast ändrad: 2022-09-14