• Start
 • / Nyheter
 • / Hej Elin och Pär på Campus Varbergs yrkeshögskola!
28 juni 2022

Hej Elin och Pär på Campus Varbergs yrkeshögskola!

Elin Rehn och Pär Wiik arbetar på Campus Varbergs yrkeshögskola. Ett av deras uppdrag är att tillsammans med olika branscher skapa och ta fram innehåll och upplägg till nya yh-utbildningar, för att säkra upp framtidens kompetensförsörjning. Campus Varberg levererar varje år ca 200 personer till arbetsmarknaden och de företag som samverkar med Campus Varberg har lättare att rekrytera.

Vad är Yrkeshögskola?

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform. I utbildningarna varvas teori och praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete). Utbildningens längd beror på utbildningens innehåll och arbetsmarknadens behov. På Campus Varberg är de flesta utbildningarna två år långa. De flesta som studerar på Campus Varberg kommer från Halland, men vi har ett upptagningsområde från Göteborg ner till Båstad både vad det gäller studerande och samverkande företag. Campus Varberg drivs av Varbergs kommun.

Vilket är värdet för näringslivet/ett företag att samverka med Yrkeshögskola?

På Campus Varberg finns 15 olika yrkeshögskoleutbildningar, samtliga utbildningar är framtagna i samarbete med branschen och utgår ifrån att det finns ett stort kompetensbehov inom området. Genom att samverka med Campus Varberg kan ditt företag vara med och påverka framtida utbildningar och dess innehåll. På så vis kan Campus Varberg bidra till att säkra upp din framtida kompetensförsörjning.

Hur ser årets verksamhet ut?

Till hösten 2022 startar följande 15 utbildningar:

 • Byggingenjör
 • Bygglovshandläggare
 • Drifttekniker – Biogas och vattenrening
 • Elkonstruktör
 • Energitekniker specialisering vindkraft
 • IT-Projektledare
 • Järnvägsprojektör
 • Laborant
 • Logistiker
 • Medicinsk sekreterare
 • Processtekniker – hållbar produktion
 • Redovisningskonsult
 • Systemutvecklare .NET
 • Solenergiprojektör – specialisering solceller
 • VVS-ingenjör

Campus Varberg undersöker just nu, genom fortsatt god dialog med branschen, möjligheten att starta ännu fler nya utbildningar. Dessa utbildningar kan i så fall börja hösten 2023.

Vad är ert mål/vision för verksamhetens utveckling i framtiden?

Målet är att alltid utbilda efterfrågad kompetens och bidra till ökad näringslivsutveckling i Halland och framför allt i Varberg. Campus Varberg är störst på Yrkeshögskola i Halland, och vill fortsätta att vara en stark aktör inom Yrkeshögskola och växa i takt med den växande regionen.

Hur går man till väga som företagare om man vill engagera sig?

Campus Varberg är mycket lyhörda och lyssnar hela tiden av arbetslivets behov. Har du en idé om en utbildning eller kompetens som du saknar i din organisation? Kontakta oss på kompetens@campus.varberg.se eller maila Pär eller Elin direkt.

Rolig fakta om verksamheten?

 • 95% av de som avslutar en Yrkeshögskoleutbildning går ut i arbete.
 • Det går ca 400 studerande på Campus Varbergs Yrkeshögskoleprogram.
 • Campus Varberg levererar varje år ca 200 personer till arbetsmarknaden.
 • 7 av 10 får jobb på sin LIA /praktik, dom rekryteras av branschen redan innan de är examinerade.
 • De företag som samverkar med Campus Varberg har lättare att rekrytera.
Senast ändrad: 2022-07-19