Choose language
Other:
09 maj 2022

Nya besök hos företagen

Under vårens företagsbesöksvecka fick 22 företag besök av politiker och tjänstepersoner. Tillsammans besökte vi företag inom olika branscher runt om i kommunen. Sammantaget är bilden att näringslivet i Varberg mår mycket bra och är stolta över att få visa upp sin verksamhet, samtidigt som oron inför framtiden och Ukrainakrisen märks tydligt.

Under en vecka på våren och en vecka på hösten besöker politiker från kommunledningen tillsammans med tjänstemän från näringslivs- och destinationskontoret ett 20-tal företag. Företagen är av olika storlek och väljs ut från olika branscher och geografisk spridning.

- Att lära känna företag i Varberg och få insikt i deras verksamheter och vardag är så värdefullt. Vi tar med oss både beröm och förbättringsområden tillbaka, båda lika viktiga för en fortsatt fin utveckling av vårt företagsklimat, berättar Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Veckan innehöll också samtal kring pandemins efterdyningar och den pågående Ukrainakrisen. Det är oroliga tider för de flesta branscher och många känner oro inför framtidens stigande priser, ökade räntor samt höga diesel- och elpriser, säger Ann-Charlotte.

Nyligen presenterades löpande Insikt som mäter Sveriges kommuner och Regioners nöjdhet hos kunderna avseende kommunens service och myndighetsutövning. Undersökningen utgår från verkliga ärenden och granskar bland annat kommunens bemötande, tillgänglighet och kompetens. För femte året i rad ökar resultatet och Varbergs kommun har sedan 2017 ökat från 66 till 76 poäng och för andra året i rad är Varberg bäst i Halland.

- Jag tror dels att det beror på våra möten med näringslivet likt de vi gör denna veckan, en företagsbesöksvecka tillsammans med vår kommunledning, där vi träffar många företag, stora som små. Det är av stort värde att både politiker och vi tjänstepersoner förstår och inser de förutsättningar som företagen lever under och att vi samtidigt skapar relationer. Den andra anledningen kan vara att kommunen arbetar på att hjälpa företagen att göra rätt, säger Martin Andersson, näringslivsdirektör i Varbergs kommun.

Näringslivet i Varberg mår under omständigheterna bra men många upplever resursbrist, prisökningar och svårigheter att få tag på material. Kompetensförsörjning är en fortsatt viktig och avgörande fråga. Många av företagen arbetar också aktivt med kompetensförsörjning och samarbetar med skolan och olika utbildningar. Det framkom under veckan att företag som samarbetat med skolan haft lättare att lösa sin kompetensförsörjning.

Ett återkommande tema hos många av veckans företag var arbetet med hållbarhet. Området har kommit att få stort utrymme i näringslivet där flera företag hittat spännande lösningar för framtiden.

Ytterligare en annan gemensam nämnare, som vi talade om redan i höstas, är att många företag är involverade i stadsutvecklingsprojektet som underleverantörer. Idag fungerar omkring 100 lokala företag i Varberg med omnejd som underleverantörer.

Under veckan träffade vi:

Senast ändrad: 2022-05-10