27 april 2022

Den positiva trenden håller i sig!

Företagen ger kommunen väl godkänt i servicen till näringslivet, enligt Sveriges Kommuner och Regioners senaste mätning. För femte året i rad ökar resultatet och Varbergs kommun har sedan 2017 ökat från 66 till 76 poäng och för andra året i rad är Varberg bäst i Halland.

I undersökningen Löpande Insikt mäter Sveriges kommuner och Regioner (SKR) hur nöjda kunderna är med kommunens service och myndighetsutövning. Undersökningen utgår från verkliga ärenden och granskar bland annat kommunens bemötande, tillgänglighet och kompetens.

- Det är väldigt glädjande att företagen upplever att vi lyckas leverera ett så positivt företagsklimat och att vårt målmedvetna arbete ger resultat. Ett gott företagsklimat är viktigt för hela Varbergs utveckling. De här frågorna är ständigt aktuella för oss och vi vill hela tiden bli bättre, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande.

Servering får högsta betyget i Varberg i år

Områdena som mäts i undersökningen är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Årets resultat visar att servering är det myndighetsområde som får högst betyg.

Varberg växer

- Kommunen fortsätter att leverera en god service och ett gott bemötande. Att samarbeta internt över förvaltningsgränser och jobba med dialog tror jag det är en av nycklarna till att vi ökar vårt betyg för femte året i rad, men vi är inte nöjda utan vill hela tiden bli bättre, säger Martin Andersson, näringslivsdirektör i Varbergs kommun.

Läs mer om Löpande insikt och resultaten här: https://skr.se/skr/tjanster/oppnajamforelser/foretagsklimat.1147.html Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2022-04-27