• Start
  • / Nyheter
  • / Hej Upphandlingsavdelningen i Varbergs kommun!
21 mars 2022

Hej Upphandlingsavdelningen i Varbergs kommun!

Förra året annonserades det ut 18 000 offentliga upphandlingar till ett värde av över 800 miljarder kronor i Sverige, av dessa var 2 miljarder i Varberg. Trots dessa tusentals affärsmöjligheter är konkurrensen relativt låg vilket gör den offentliga affären till en möjligheternas marknad för dig som företag! Här berättar Varbergs kommuns upphandlingsavdelning om hur offentlig upphandling fungerar och om hur du enkelt kan bli insatt och ta del av möjligheterna.

Vilka är ni på upphandlingsavdelningen?

Vi är 12 glada och positiva medarbetare på vår upphandlingsavdelning. Vår avdelning består av en upphandlingschef, tre e-handelsutvecklare och åtta upphandlare. Vi är centralt placerade på kommunstyrelsens förvaltning.

Varför finns upphandlingsavdelningen och varför vill man att näringslivet ska svara på upphandlingar?

Upphandlingsavdelningen finns för att samordna kommunövergripande ramavtal. För att inte behöva göra en upphandling varje gång behovet av en viss vara, tjänst eller entreprenad uppstår, upphandlar kommunen ofta så kallade ramavtal. Dessa leder till att vi tecknar avtal med någon eller några leverantörer som gäller under en viss begränsad tid, oftast under fyra år vilket innebär ett långsiktigt samarbete med oss.

Upphandlingsavdelningen har även i uppdrag att se till att avtal blir tillgängliga för beställningar i vårt inköps och fakturasystem.

När vi upphandlar följer vi lagen om offentlig upphandling, LOU. På så sätt har alla leverantörer chans att kunna vara med och konkurrera om affärerna.

Offentlig upphandling ska säkerställa att organisationer inom offentlig sektor öppnar upp sina inköp för konkurrens. Detta så att skattemedel används så effektivt som möjligt. För att kommunen ska kunna göra bra affärer och på så sätt ta tillvara på våra skattemedel behöver vi konkurrensutsätta genom att ta in anbud i upphandlingar.

Vad är er vision för verksamhetens utveckling?

Varbergs kommun med bolag ska ha effektiv, rationell och väl fungerande inköps- och upphandlingsverksamhet. Alla inköp och all upphandling ska baseras på en helhetssyn för koncernen. Vid köp av varor, tjänster och entreprenader ska alltid målet vara en för kommunen och bolagen god miljö och långsiktig hållbar utveckling.

Hur hittar man vilka upphandlingar som är på gång i Varberg?

Upphandlingar som är på gång i Varbergs kommun hittar du lättast på kommunens webbplats www.varberg.se Länk till annan webbplats.

Hur kan man lära sig/få mer information om hur man svarar på en upphandling?

www.varberg.se Länk till annan webbplats. finns information om hur du kan lämna anbud och vad som är viktigt att tänka på.

Ibland kan det vara svårt att ta till sig information via en hemsida och därför bjuder vi in till näringslivdialoger två gånger per år där vi berättar om hur man kan lämna anbud och du får möjlighet att ställa frågor till oss.

Nästa näringslivsdialog är den 28 april - ANMÄL DIG HÄR Länk till annan webbplats.

Vi svarar gärna på frågor om upphandling och inköp så tveka inte att höra av er till oss. Ni når oss enklast via mail på upphandling@varberg.se eller e-handel@varberg.se.

Hur bevakar man upphandlingar/får mer information?

På webbplatsen www.opic.com Länk till annan webbplats. hittar du samtliga pågående offentliga upphandlingar i Sverige och genom att använda Upphandlingsbevakningen där säkerställer du att ditt företag inte missar de upphandlingar som är relevanta för just er. De förser idag tio tusentals företag med rätt verktyg och kompetens för att lyckas med den offentliga affären!

Rolig fakta

Varbergs kommun inklusive bolagen köper varor och tjänster för ungefär 3 miljarder årligen.

Varbergs kommun genomför ca 50 upphandlingar per år.

I Sverige upphandlar vi för cirka 800 miljarder per år vilket motsvarar ca 1/5 av BNP i Sverige.

Genomsnitt 4-5 anbud per upphandling.

Ca 43 % av alla anbud kontrakteras.

Ca 50 % av alla anbud lämnas av mikroföretag eller små företag medans 4 % utgörs av stora företag.

Senast ändrad: 2022-03-24