06 oktober 2021

På besök hos företagen

Under höstens företagsbesöksvecka fick 21 företag besök av politiker och tjänstepersoner. Tillsammans besöktes företag inom olika branscher runt om i kommunen. Sammantaget är bilden att näringslivet i Varberg mår mycket bra och är stolta över att få visa upp sin verksamhet.

Under en vecka på hösten och en vecka på våren besöker politiker från kommunledningen tillsammans med tjänstemän från Näringslivs- och destinationskontoret ett 20-tal företag. Företagen är av olika storlek och väljs ut från olika branscher och geografisk spridning.

- Att möta företagen är en viktig del i arbetet med att skapa ett bra företagsklimat, berättar Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande.
– Vi tar del av hur det är att vara företagare och får samtidigt en möjlighet att höra hur det går för branschen.

- Besöken är en viktig del i arbetet med att utveckla företagsklimatet i Varberg där vi tillsammans kan lära, förstå och bli insatta i företagens vardag. Syftet är att stärka ett positivt samarbetsklimat mellan Varbergs kommun och det lokala näringslivet, berättar Åsa Åkesson, Näringslivsutvecklare på NOD, som håller i planeringen inför besöken.

Nyligen presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet i svenska kommuner där Varberg i år klättrade 24 steg upp till plats 60. En positiv utveckling som gått uppåt de senaste fem åren i Varberg.

- Dialogen med företagen är mycket viktig. Genom den har vi möjlighet att fånga upp utmaningar och behov för framtiden, berättar kommunens näringslivsdirektör Martin Andersson.
- Vi behöver hela tiden ha örat mot rälsen för att fånga upp sådant som kommunen har möjlighet att påverka för att stötta företagen.

Näringslivet i Varberg mår under omständigheterna bra men många upplever resursbrist och svårigheter att få tag på material. Kompetensförsörjning är fortsatt en viktig och avgörande fråga. Många av företagen arbetar också aktivt med kompetensförsörjning och samarbetar med skolan och olika utbildningar. Det framkom under veckan att företag som samarbetat med skolan haft lättare att lösa sin kompetensförsörjning.

Ett återkommande tema hos många av veckans företag var arbetet med hållbarhet. Området har kommit att få stort utrymme i näringslivet där flera företag hittat spännande lösningar för framtiden.

En annan gemensam nämnare var att många företag är involverade i stadsutvecklingsprojektet som underleverantörer. Idag fungerar omkring 100 lokala företag i Varberg med omnejd som underleverantörer. En positiv situation inte minst under pandemin som inneburit att arbetet inom flera annars påverkade branscher har kunnat fortgå. Och det har i flera fall även inneburit att företagen i sin tur varit tvungna att skapa nya samarbeten med ytterligare företag för att kunna lösa uppdraget.

Under vecka 39 besöktes:
Höråsens Plantskola
Mytec
Peter Davidsson
Team Sportia
Björkängs fisk
Höga Lantbruk
Varbergs & Falkenbergs Fastighetsbyrå
Önska-butiken
MTA Bygg och anläggning
Nami
Tunturi Sweden
Fästningsterassen
SBS - Steam Boiler Service
Rigga Byggställningar
Stråvalla Maskinstation
Betapedagog
Släryds Grus & Entreprenad
Modexa
Form2
Varbergsortens Elkraft
MPA Agro

Senast ändrad: 2021-10-06