• Start
  • / Nyheter
  • / Sommarsäsongen förlängs för besökare i Varberg
18 maj 2021

Sommarsäsongen förlängs för besökare i Varberg

Varbergs kommun satsar på att förlänga sommarsäsongen 2021 med anledning av pandemin. Verksamhetsnära stränder hålls rena och flertalet säsongsöppna näringsverksamheter håller öppet september ut. Ett brett samverkansinitiativ har tagit form i Varberg för att skapa förutsättningar för en säker och lång sommarsäsong.

I dialog med lokala besöksnäringsföreningar har Varbergs kommun arbetat fram ett koncept om sommarsäsongsförlängning, vilket i praktiken innebär att sommarsäsongen utökas med september månad, för att sprida ut besökare över tid och plats, och för att kunna generera extra intäkter och arbetstillfällen.

- Den pågående pandemi-situationen påverkar fortfarande samhället och kommunen. Vi står inför ytterligare en sommar med smitta i samhället och behöver arbeta för att kunna minimera smittspridning och upprätthålla gällande rekommendationer och råd. Vi ser med denna satsning att vi kan skapa bättre förutsättningar för såväl minskad smittspridning som ökade möjligheter för vår besöksnäring att få stöd i sin återhämtning efter en tuff period, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande.

Besöksnäringsföretag håller öppet extra länge

- Det är väldigt starkt att ett flertal företag inom besöksnäringsbranschen kommer att hålla öppet längre på säsongen än de brukar för att Varberg ska kunna ha ett gemensamt erbjudande som håller för besökare. En viktig del är att strandstädningen av tång fortgår, att offentliga toaletter städas och att soptunnor töms för att man ska känna att Varbergs sommarsäsong faktiskt är längre, säger Martin Andersson, näringslivsdirektör.

Extra kommunikationsinsatser

En rad kommunikationsaktiviteter kommer genomföras riktade mot kommuninvånare och besökare. Temat för kommunikationen är ”Sommaren är längre i Varberg”. Syftet är att försöka sprida ut besökare över en längre tid, över hela dagen och på fler platser för att undvika trängsel. Några exempel är: produktion av skyltar för stränder/parker/andra öppna allmänna ytor, kampanj på temat ”besök alla Varbergs badplatser i sommar” och kommunikation riktad till unga.

Senast ändrad: 2021-05-18