• Start
  • / Nyheter
  • / "När jag köpte Höga hade jag inte ens en traktor. Idag äger jag alla delar i jordbrukskedjan själv."
28 april 2021

"När jag köpte Höga hade jag inte ens en traktor. Idag äger jag alla delar i jordbrukskedjan själv."

Årets Lantbruksföretag 2020 - Höga Entreprenad är ett familjeföretag med många ben att stå på. Med spannmålsmottagning för traktens bönder, entreprenadmaskiner och betande nötkreatur gör de mycket för den biologiska mångfalden, en levande landsbygd och öppna landskap. Här berättar de mer om företaget och nyckeln till framgång!

Grattis till utmärkelsen, Robert Thunberg! Varför förtjänar Höga Entreprenad att bli Årets Lantbruksföretag?

- Jag tror det är vår stora bredd som är anledningen. Att vi utöver lantbruket med nötköttsproduktion och växtodling också driver entreprenad och har spannmålsmottagning. Vi tar emot spannmål från jordbrukare med en radie om två mil runt omkring oss, om bönderna inte hade kunnat tippa här hade nog mycket mer mark legat i träda.

Hur startades företaget och vad är er inriktning?

- Jag har haft djur länge, det började med fem kor som jag huserade i ett gammalt hönshus som mina föräldrar köpte. Sen hyrde jag en ladugård. 1991 köpte jag Höga gård som jag fortfarande driver. Nästan alla sålde sina gårdar till hästgårdar på 90-talet, men änkan jag hyrde hos ville att det skulle vara djur på gården och valde att sälja till mig. När jag köpte Höga hade jag inte ens en traktor. Idag äger jag alla delar i jordbrukskedjan själv.

- Vi har utvecklat verksamheten med entreprenad för gräv och lastning sedan 2001, främst inom området anläggning. Mycket är grävmaskinsjobb för att anlägga trädgårdar, uppfarter och en och annan pool.

Hur är ni delaktiga i Varbergs näringsliv i övrigt?

- Vi har ju kontakter med många, till exempel kör vi åt Markplanering i Varberg. Jag började som inhyrd anställd där 1999 och som egen entreprenör 2001, och vi har kört åt dem sedan dess.

Vad är er nyckel till er framgång?

- Självklart bredden, men också familjen. Min sambo Marie-Louise har hand om det administrativa och ser till att allt fungerar där hemma och utan henne hade det inte gått. Funkar det inte inne så funkar det inte ute, och det är jätteviktigt att alla mår väl. Vi har två pojkar och familjen har alltid dragit åt samma håll. Tillsammans gör vi klart på kvällen och jobbar så länge det behövs.

Hur många är ni på Höga gård?

- Djurantalet har landat i sextio kalvande kor, det ligger på 125-190 djur beroende på hur de kalvar in. Just nu när alla kalvar in blir det som mest djur.

- I dagsläget är vi drygt fyra som jobbar här, utöver familjen har vi en anställd och ibland extra resurser.

Nyligen släpptes Lantbruksbarometern 2021, där Sveriges lantbrukare ger sin syn på lönsamhet och framtiden. Vad framkom i årets rapport?

- Den är ju en hint om läget och investeringsviljan. Torkåret 2018 gjorde att priserna kom upp ordentligt, och pandemin gör nog att konsumenterna handlar mer svenskt. I det stora hela är ändå priserna ok om det håller i sig. Vi ser ju hur sårbara vi är, då vi är till femtio procent självförsörjande på nötkött. I Sverige är vi bra på att hålla nere antibiotikabruket och vi har hög kvalitet på köttet.

Vad har ni framtidsplaner?

- Min största önskan att sönerna fortsätter att driva och vidareutveckla verksamheten. Nu är det färre maskiner som utför större arial, maskinerna blir dyrare och mer avancerade vilket gör investeringarna svårare att räkna hem. Det är verkligen ett tufft jobb med arbete många kvällar och helger, men det är väldigt roligt när allt fungerar.

Höga Entreprenads ägare som vinnare av priset Årets Lantbruksföretag 2020


Motivering:
Årets lantbruksföretag är ett företag som bidrar positivt till landsbygden och lantbrukarna norr om Varberg.

Med spannmålsmottagning för traktens bönder hålls odlingslandskapet öppet.

Entreprenadmaskiner för att hålla en levande landsbygd och med betande nötkreatur bidrar de till den biologiska mångfalden och öppna landskap. Familjeföretaget har många ben att stå på vilket gör dem till värdiga vinnare.

Årets Lantbruksföretagare 2020, utsedda av LRF, är Höga Entreprenad AB.

Senast ändrad: 2021-04-28