07 april 2021

Foto: Eva-Lena Johnsson

Sveriges första största solcellspark

I två år var Solsidan Sveriges största solcellspark, sedan petades man ner från tronen. – Vår ambition var aldrig att vara störst för alltid, utan att inspirera andra aktörer att våga satsa storskaligt, säger Henrik Näsström som är marknadschef på Varberg Energi.

- Vi instiftade ett vandringspris som tilldelas det företag som har Sveriges största solcellspark. Förhoppningsvis byter priset ägare många gånger.

Väckte intresse för svensk solenergi

När solcellsparken vid E6:an togs i drift sommaren 2016 beräknades den producera tre gigawattimmar per år, vilket motsvarar energiförbrukningen för 750 lägenheter per år. Solsidan levererar helt i linje med beräkningarna, år efter år. Idag säljs solenergin till Varberg Energis elhandelskunder i hela Sverige.

– Vi ville visa att det gick att bygga en större solcellspark till en rimlig kostnad. Investeringskostnaden låg tjugo procent under snittet, när Solsidan byggdes. Vi ville också väcka intresse för miljövänlig solel och visa att det är en bra idé att satsa på solenergi i Sverige. Det är därför Solsidan ligger där den ligger. Tusentals människor passerar Sveriges första största solcellspark varje dag.

Pionjär som jagar framtiden

En annan viktig anledning till att de 9 300 solpanelerna placerades på åkern i Tvååker var att Varberg Energi redan hade den tekniska infrastrukturen på plats just där.

– Solsidan placerades bredvid Varberg Energis vindkraftspark, som faktiskt också var landets första största en gång i tiden. Studier visar att det finns synergieffekter med att kombinera vind- och solkraft. Det blåser ofta lite mer vid mulna dagar då solen inte ger samma effekt och tvärtom – vinden avtar något vid högtryck när solen ger som mest. De kompletterar varandra på ett snyggt sätt, vilket optimerar anslutningseffekten.

Framtidens energiförsörjning

Varberg Energi är inte rädda för att tänka utanför boxen och komma med nya idéer och lösningar som utvecklar befintlig teknik. Nu är siktet inställt på ett energisystem som kan hantera nya behov och tillgång på energi med en helt ny flexibilitet jämfört med idag.

Henrik Näsström

Henrik Näsström, marknadschef.

– Vi bygger robusta energisystem där fjärrvärme, fjärrkyla och elnät är integrerade på ett sätt som gör att vi kan skapa sektorkopplingar, säger Henrik Näsström. Det ger kunderna möjlighet att använda energi precis när de vill och behöver det. I ett sådant system behöver vi snabb reglering och bra energilagring av olika slag. Det är i den tekniska utvecklingen som ni kommer att se Varberg Energi ta nästa initiativ framöver.

Fakta om Solcellsparken Solsidan

Solcellerna: 9 300 monokristallina paneler
Ytan: 6 hektar, motsvarande 10 fotbollsplaner
Effekt: 295 W per panel
Toppeffekt: Totalt 2.7 MW
Energiproduktion 2019: 3 036 MWh
Investeringskostnad: 23 miljoner kronor
Driftsättning: Sommaren 2016

Fakta om Sveriges största solcellsparker

HSB Södermanland 14 MW, Strängnäs (2020)*
Eneo Solutions 12 MW, Linköping (2020)
Sparbanken Skånes solcellspark 5,8 MW, Sjöbo (2019)
Nya Solevi 5,5 MW, Göteborg Energi, Säve flygplats (2018)
C4 Energi Kristanstad 4 MW (2020)
Solsidan 2,7 MW. Varberg Energi, Tvååker (2016)

(Källa: Solcellskollen.se)

Senast ändrad: 2021-04-07