• Start
  • / Nyheter
  • / Sätt din logotype på Varbergs nya hyrcyklar
19 mars 2021

Sätt din logotype på Varbergs nya hyrcyklar

Nu lanserar Varbergs kommun en ny hyrcykeltjänst. Som lokalt företag har du möjlighet att vara en synlig del av satsningen på ett mer hållbart Varberg.

Hundra cyklar, tillverkade lokalt av Cycleurope, placeras nu i cykelstationer i centrala Varberg. Syftet med satsningen är att uppmuntra till ett hållbart resande för både varbergare och besökare. Hyrcyklarna stärker också Varbergs profil som cykelstad, och lyfter cyklingen som en skön och funktionell väg mot god hälsa.

Men att göra Varberg till en hållbar destination och livsplats gör vi inte ensamma. Som varbergsföretag kan ni vara en del av samarbetet och visa ert ställningstagande. Då kommer ert företag under 2021-2022 att synas tillsammans med en tagline på en cykel, för en kostnad av 3000 kr.

Välj ett varumärkesstärkande hållbarhetsperspektiv, eller hälsoperspektiv:
Tagline alternativ 1: Vi tar oss fram hållbart
Tagline alternativ 2: Vi rör oss mot hälsa

cykelsidor


Detta gäller när ditt företag syns på en cykel:

  • Företagslogotypen syns med färgtryck på vit botten
  • Endast företagsloggan på skylten, ingen egen företagstag/slogan
  • Endast ett av våra budskap per cykel, samma budskap på båda sidor
  • Du får gärna branda flera cyklar och synas med båda budskapen på olika cyklar

Genom företagens synlighet på hyrcyklarna stärker vi känslan av att näringslivet, kommunen och regionen jobbar tillsammans för ett hållbart och hälsosamt Varberg. Projektet finansieras fram till oktober 2022 av EU-programmet Interreg ÖKS, Region Halland och Varbergs kommun. Målsättningen är att under denna period testa hur ett hyrcykelsystem fungerar i en mellanstor stad som Varberg, och efterhand utvärdera både användandet och kostnader, innan beslut fattas om framtida drift.

Kontakt för bokning av skyltsynlighet:

Johanna Östheden Andersson
0340-86814, 0702-210810
johanna.ostheden.andersson@varberg.se

Mia Carlsson
0340-86806
maria.carlsson1@varberg.se

Loggor för hyrcykelsystemet
Senast ändrad: 2021-06-08