• Start
  • / Nyheter
  • / Restauranger med serveringstillstånd slipper tillsynsavgift
05 mars 2021

Restauranger med serveringstillstånd slipper tillsynsavgift

Socialnämnden kommer inte att fakturera restauranger med serveringstillstånd någon tillsynsavgift för 2021. Beslutet är taget i syfte att skapa en viss lättnad för restaurangnäringen under pandemin.

Socialnämnden ansvarar för alkohol- och tobakstillsynen i kommunen. I februari gav kommunfullmäktige nämnderna möjlighet att besluta om inom respektive ansvarsområde.

- Tack vare beslutet i kommunfullmäktige kunde vi vid senaste nämndsammanträde besluta att under 2021 inte ta ut någon tillsynsavgift från företag som serverar alkohol och/eller säljer tobaksvaror, säger Erland Linjer (M), ordförande i Socialnämnden.

- Jag hoppas att vårt beslut i någon liten mån kan hjälpa näringslivet i dessa tuffa tider.

På Krögarföreningen är man glada och lättade över beslutet.
- Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få, säger Ulrika Lagergren, ordförande i Krögarföreningen i Varberg. Vi drar in på alla kostnader och det här gör stor skillnad.

Inkomstbortfallet regleras
De ordinarie tillsynsavgifterna för serveringstillstånd är satta så att de anpassas efter ekonomiskt bra och dåliga år i restaurangbranschen. Men det senaste året har varit exceptionellt på grund av restriktionerna som har drabbat restaurangbranschen.

Kostnaderna för socialnämndens arbete som tillsynsmyndighet har dock inte förändrats på grund av pandemin. För att täcka inkomstbortfallet har socialnämnden ansökt om motsvarande belopp som normalt debiteras restaurangnäringen, ca 800 000 kr, från kommunstyrelsens ofördelade medel.

Senast ändrad: 2021-03-08