26 februari 2021

Modexa etablerar sig i Kungsäter

Företaget Modexa jobbar med att ta ett helhetsansvar för renovering av lägenheter där fokus ligger på hållbarhet. Nu investerar de i en andra produktions- och logistikanläggning som kommer att ligga i Kungsäter. Tillsammans med deras befintliga anläggning i Västerås vill de möta behovet hos Sveriges bostadsbolag när de ställer om till hållbara underhållsmetoder.

Framgångsfaktorn för Modexa är varsam renovering med kvarboende hyresgäster vilket bygger på hög servicegrad, prefabricering, ett industriellt mindset och systematiskt hållbarhetsarbete. Här blir den nya investeringen ytterligare en möjliggörare för detta.

Anläggningen i Kungsäter kommer, förutom att skapa värde för sina kunder, även skapa arbetstillfällen och göra samhällsnytta i och runt kommunen. Kungsäter har en lång tradition av träindustri och att tillverka och leverera inredning till bostäder runt om i Sverige, vilket varit en mycket viktig parameter för Modexa.

I pressmeddelandet säger de själva att det känns fantastiskt att kunna göra denna investering mitt under den rådande pandemin och de ser fram emot att bidra till utvecklingen för sina kunder, Kungsäter och Varbergs kommun i stort.

”Vi är väldigt glada över att Modexa valt att etablera sig i Varberg och extra glada över att man valt Kungsäter. Det betyder mycket för bygden och det ger fina möjligheter till nya arbetstillfällen. Vi hälsar Modexa varmt välkomna!”, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), Kommunstyrelsens ordförande, Varbergs kommun.

”Det är med glädje jag välkomnar Modexa till Kungsäter. Varberg är en kommun med ambitioner att ta en aktiv roll i tillväxt- och näringslivsfrågor, skapa åtgärder för ökad sysselsättning i kommunen etc. Med Modexas etablering i Kungsäter är jag övertygad om att detta kommer att gynna både Modexa och Varbergs kommun ”, säger Martin Andersson, näringslivsdirektör i Varbergs kommun.

Senast ändrad: 2021-02-26