29 januari 2021

Kontroll av covid-19-lagen i Varberg

Efter att pandemilagen trätt i kraft är nu Länsstyrelsen igång med kontroller av hur den nya lagen följs. I Varbergs kommun utförs en del av dessa besök av näringslivsutvecklare Christian Skröder och Trafikövervakare Chatarina Karlsson som tillfälligt lånats ut för att hjälpa Länsstyrelsen med tillsynsarbetet.

Vilka verksamheter besöker ni?
Det är väldigt olika men just denna vecka har det varit träningsanläggningar, livsmedelsbutiker och second hand-butiker. Vi har också varit på en del besök där Länsstyrelsen har fått in tips från allmänheten.

Hur går det till när ni gör en kontroll?
Vi börjar med att skicka ut information om den nya lagen samt tillsynsprotokollet med de punkter de bör följa. Vi förbereder dem på att vi kommer att komma ut och under besöket så har vi en dialog med verksamheten, går igenom protokollet tillsammans och tittar så att de fått med alla bitar. Vi ger tips på hur andra har gjort och behöver de ändra på något så hjälper vi dem att göra rätt.

Vad behöver de oftast ändra på?
Beräkning av yta (enligt lagen ska det vara minst 10kvm golvyta per besökare) och vilka övriga åtgärder som de tagit för att minska smittspridningen ska finnas dokumenterat. Ibland har de gjort alla rätt men missat att ha en dokumentation på åtgärderna. Detta behöver de göra, men det är inte svårare än att de skriver ner allting och skickar in till oss.

Det kan även vara att de ibland glömt att sätta upp skyltar som visar hur många som får vistas i ett avgränsat utrymme. Det kan vara i en förbutik, ett omklädningsrum, där man pantar flaskor eller något annat specifikt utrymme som riskerar att bli trångt.

Vad möter ni oftast för utmaningar hos verksamheterna?
Det kan vara begränsningar i hur lokalen är utformad och därför gör det svårt att skapa tillräckligt med plats men oftast sköter alla det väldigt bra och hittar lösningar på hur de tryggt kan fortsätta sin verksamhet samtidigt som de begränsar smittspridningen.

Kan ni dela med er av några bra tips på hur butiker har gjort för att hantera trängseln på ett bra sätt?
Många har bra sätt för att räkna antalet kunder. Alltifrån att man tar en klädnypa, en boll, ett kort, som man sedan lämnar i kassan. Dessa spritas innan de används av nästa kund.

För att minska trängsel i till exempel en förbutik så har någon flyttat ut både nummerlapp och display utanför så att man kan vänta utanför butiken där det är rymligare.

Har ni några andra reflektioner av arbetet?
Det har varit väldigt positiva möten och alla vill verkligen göra rätt för att minska smittspridningen. Vi är heller inte ute efter att sätta dit någon utan vi vill verkligen se till att stötta och hjälpa till att skapa rätt förutsättningar för att verksamheterna ska kunna ha öppet på ett säkert sätt.

Dessa infoblad skickas ut i samband med tillsynen:
Infoblad för handel Pdf, 156.8 kB.
Infoblad för sportanläggningar Pdf, 161.6 kB.

Läs mer hos Länsstyrelsen: https://www.lansstyrelsen.se/halland/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen.html Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2021-02-05