• Start
  • / Nyheter
  • / Fina samarbeten och kreativitet blev årets ljusglimtar under ett tufft 2020
21 december 2020

Fina samarbeten och kreativitet blev årets ljusglimtar under ett tufft 2020

2020 blev ett annorlunda år, både för näringslivet och för varje enskild person. Näringslivsdirektör Martin Andersson summerar året och riktar blicken mot 2021.

I skuggan av pandemin - vad har de största utmaningarna varit för företagen?
- Den största utmaningen har nog varit ovissheten, att inte veta vart det här ska ta vägen. Om företaget ska överleva, om man kommer att kunna ha kvar sina anställda.

Besöksnäringen blev hårt drabbad, även om sommaren till viss del blev bättre än väntat. Hur är situationen för besöksnäringsföretagen nu?
- När verksamheterna är uppbyggda kring att mötas och umgås och det inte fungerar blir det enormt ansträngt. Men man har varit bra på att ställa om och rikta sig mer mot privatresenärer när konferensgästerna minskat drastiskt.

- Vi är också tacksamma över att vår besöksnäring är verksam över hela kommunen, så att besökarna kan sprida ut sig på ett större område. Naturturism och outdoor-branschen har ökat markant det senaste året.

Hur har kommunen arbetat för att möta utmaningarna för näringslivet?
- Arbetet har handlat mycket om att anpassa verksamheten till situationen. Vi har varit tillgängliga för näringslivet i så stor omfattning som möjligt och aktivt kontaktat företag för att kolla av vad vi kan bistå med. Under två höstveckor besökte vi 145 företag i stadskärnan. Besöken ledde till två dialogkvällar om hur vi kan bidra till en levande stadskärna. En konkret följd blev en skyltfönstersatsning i tomma butikslokaler och en julkampanj som gick ut på att handla säkert och lokalt. Vi har gjort flera kampanjer för att invånarna ska handla lokalt och köpa med sig take away hem.

- Kommunen har också verkat för att underlätta för företagen, till exempel genom att ta bort avgifter för uteserveringar och låta dem stå uppe hela året. Företagen fick möjlighet att skjuta på fakturor till kommunen, och även få betalt snabbare.

- Sen har vi självklart en ständig lägesuppdatering tillsammans med länsstyrelsen, Region Halland och de halländska kommunerna.

Något som du är lite extra nöjd med?
- Att vi genomförde Påskdoppet digitalt i direktsändning i SVT:s Morgonstudion! Det var också häftigt att vi kunde göra ett anpassat Krogtorget i samverkan med näringslivet mitt i sommaren.

- VD-nätverket i mars 2020, när näringslivet erbjöd sig att hjälpa till med diverse skyddsmaterial. Jag tänker särskilt på när kinesiska leverantörer till Nilson Group skickade med ansiktsskydd, som Nilson sedan skänkte till Varbergs kommun. Det känns bra med så många som hjälper till på alla sätt som går när vår vård- och omsorgspersonal ger sitt yttersta varje dag och fortfarande kämpar.

- Generellt har vi lyckats bra med vår kommunikation till näringslivet och allmänheten. Vi har funnits tillgängliga och inte ställt in. Till exempel har den årliga Entreprenörsskolan ställt om från fysiska träffar till en digital utbildning. Fler väljer nu att starta egna företag.

Vilka lärdomar tar du med från 2020?
- Att det är viktigt att snabbt få ut korrekt information i samband med samhällsstörningar. Vi var snabba att kommunicera i våra digitala kanaler om hjälp som företag kunde söka av staten, och har hittat ett effektivt manér med bild och bildtext för våra budskap.

- Något som också visade sig lyckosamt var det goda samarbetet med företagsföreningar. Tack vare den strukturen kunde näringslivet och kommunen hjälpa varandra. Detta gällde särskilt föreningar inom besöksnäringen, som hade många frågor om hur företagen skulle hantera kunder och gäster för att hålla avstånd. Företagarna Varberg och kommunen arrangerade flera träffar fysiskt och digitalt för att möta många av de frågor som oroliga företagare stod inför.

- En lärdom är också vikten av att kommunen höll förskola och grundskola öppen så att personalen i näringslivet kunde ta sig till jobbet.

Vad är prioriteringarna 2021?
- 2021 är mycket ovisst. Vår förhoppning är att vaccineringen ska komma igång och att vi så småningom ska återgå till det normala.

- Inledningsvis kommer flera av våra träffar och mötesplatser vara omställda eller inställda, till exempel Entreprenörsskolan som pågår digitalt fram till mars. Förhoppningsvis kan vi genomföra både Varbergsgalan och Näringslivsdagen i någon form.

- Om restriktionerna lättar kommer vi att genomföra kampanjer för att välkomna besökare till Varberg. Särskilt spännande är att vi intensifierar arbetet med att utveckla och förlänga säsonger, så att fler besöker Varberg vid andra tidpunkter än på sommaren.

En summerande blick bakåt och framåt?
- Vi har verkligen full förståelse för hur jobbigt många företag upplever pandemin. Under det svåra 2020 har det samtidigt varit intressant att följa hur duktiga och kreativa många företagare har varit med att ställa om sina verksamheter, hitta nya affärsmöjligheter och anpassa till den rådande situationen. Ett minne från året är också att många företagare gick samman och samlade in pengar för att köpa in skyddsutrustning till vård- och omsorgspersonal. Flera företag har också bidragit med egen skyddsutrustning.

- Framtiden är oviss, men vi räknar med att pandemin påverkar oss under stora delar av 2021 och i vissa branscher på lång sikt. Restaurangbranschen påverkas ytterligare med de senaste restriktionerna och vi hoppas på att det kommer att komma fler stödpaket för de som drabbats extra hårt av detta.

- Vi kommer att fortsätta göra vårt bästa för att stötta företagen och utveckla samarbeten. Här finns mycket engagemang och drivkraft, en stark Vi är Varberg-känsla. Den kommer att hjälpa oss igenom utmaningar även under 2021!

Senast ändrad: 2021-01-15