11 november 2020

Omsättningsstöd till egenföretagare

Nu kan egenföretagare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin söka omsättningsstöd.

Ansökan görs till Boverket, men handläggs av ett antal länsstyrelser. För Halland handläggs ärendena av länsstyrelsen i Västra Götaland.

Vad innebär stödet?

Stödet ger ersättning för förlorade intäkter under fem månader, från mars till juli i år. Stödet är 75 procent av det man tappat i omsättning jämfört med samma period 2019. Varje företag kan få maximalt 120 000 kronor i ersättning.

Stödet är på motsvarande sätt som omställningsstödet uppdelat i tre stödperioder:

  • mars – april 2020
  • maj 2020
  • juni – juli 2020.

Motsvarande månad eller månader föregående år utgör respektive stödperiods referensperiod.

Vem kan söka stödet?

Enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin kan söka omsättningsstödet.

Du som är enskild näringsidkare kan även ansöka om omställningsstödet om du uppfyller kraven för det.

Mer information om stödet och hur du söker det Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2020-11-11