21 oktober 2020

Varbergs stadskärna fortsatt stark

Varberg ligger fortsatt högt i Cityindex, som är en årlig mätning av omsättningsutvecklingen i Svenska Stadskärnor.

Varberg har haft en kraftigt ökande trend under flera år, med en hög topp 2018. Under 2019 minskade omsättningen något med 1,2%, men Varberg ligger kvar på en hög omsättningsnivå. Den bransch som haft störst tillväxt är beklädnad på 4%, vilket är högt för riket. För hotell, restaurang samt hem och fritid har utvecklingen varit svagare än i jämförbara medelstora städer.

En första prognos för hur omsättningsutvecklingen har varit i Sverige och i Varberg det första halvåret 2020, visar på en negativ utveckling på grund av Coronaviruset. Dock visar preliminära enkätundersökningar på en återhämtning under sommaren och hösten.

Mätningen utförs av HUI, Handelns Utredningsinstitut, på uppdrag av organisationen Fastighetsägarna.

Läs mer detaljerat om Cityindex här: https://naringsliv.varberg.se/download/18.59ece0a01754936575e4532/1603270294072/Varberg%202020.pdf Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2020-10-21