20 oktober 2020

Landsbygdsstrategi på programmet

Tisdagen den 6 oktober samlades företrädare för byalag, landsbygdsföreningar och landsbygdsrådet tillsammans med politiker och tjänstemän på Arena Varberg. Temat för kvällen var utkastet till ny landsbygdsstrategi.

Tillsammans med boende och företagare på landsbygden har utmaningar och utvecklingsområden identifierats. Resultatet har tillsammans med kommunens mål och vision formulerats i det nya förslaget till Landsbygdsstrategi för Varbergs kommun.

På tisdagens dialogmöte diskuterade deltagarna utmaningarna som kan påverka landsbygdens utveckling. Bland annat lyftes frågan kring att kommunen inte äger mark vid byggnation av lekplatser. Man diskuterade också utbyggnad av cykelbanor på mark som kommunen inte äger. Även frågan kring hur vi bättre kan använda tomma lokaler för fler ändamål lyftes.

Med på kvällens möte var kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Stenkil (M):

- Dialogen och engagemanget är viktigt. De som bor på landsbygden vet vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det är viktigt att vi tar del av detta för att kunna fatta kloka beslut.

Även Landsbygdsrådets ordförande Björn Dahlén deltog i kvällens samtal.

- Det har varit bra idéer och synpunkter som lyfts fram, tyckte Björn om kvällen. Dialogen är viktig och något vi ska fortsätta att utveckla.

Synpunkterna på förslaget till ny landsbygdsstrategi kommer nu att sammanställas och beaktas. Därefter ska det slutgiltiga förslaget till ny strategi presenteras för kommunfullmäktige inför beslut.

Läs dialogunderlaget till landsbygdsstrategi Länk till annan webbplats.

Tyck till om landsbygdsstrategin i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2020-10-20