14 oktober 2020

Hur mår Varbergsföretagen?

Vi träffade Louise Lejestrand, ordförande i Företagarna Varberg för att höra hur de har jobbat sedan pandemin slog till och hur de upplever att branscherna och företagen i Varberg mår.

Hur jobbar Företagarna Varberg med corona?
- När allt började var vi kvicka med att ha corona-säkrade event. Företagare har behov av att prata med likasinnade och se hur andra tänker och agerar i en sådan här situation. Det var en per företag som fick medverka, vi träffades utomhus och såg till att alla höll avstånd och spritade händer.

Företagarna Halland har haft ett kris-team där vi träffat grupper som har varit väldigt oroliga i detta. Vi har skickat ut mycket information, öppnat upp och tagit emot kris-samtal med hjälp av experter i Halland för att kunna vara ett stöd till alla företag som behövt hjälp.

Företagarna Sverige har varit ihärdiga mot regeringen för att få till bidrag som ska underlätta för företagen.

Hur mår företagen i Varberg?
- Det finns en stor positivitet. 85% av alla företag i Sverige går det bra för. 50% går det riktigt bra för. Sen finns det branscher där det går betydligt sämre av förklarliga skäl, framförallt rese-branschen. Event-företagen har haft det tufft men dom är också väldigt bra på att ställa om och tar förändringen på ett bra sätt. Det har varit en tid där vi alla har fått vara kreativa och flexibla i en svår situation och många har gjort det väldigt bra.

Det finns samtidigt en stor oro bland företagen som kanske fram tills nu levt på sparade medel men inte har mer att ta av. Så fler bakslag eller oväntade avgifter och skatter just nu är ett orosmoln för många.

Vad har varit svårast sen covid-19 slog till?
- All oro och ledsna människor. När man ser hur det har påverkat hela familjer som råkat illa ut när jobb går förlorade och verksamheter tvingas lägga ner. Det har varit tufft.

Vilka branscher har klarat sig?
- Många har klarat sig ganska bra men framförallt är det väl exempelvis livsmedelsbranschen och bygg-hemmaföretag som har gått väldigt bra.

Vad har ni för stöd till företagen?
- Företagarna är starka på att skapa mötesplatser för sina medlemmar. Vi organiserar många event som vi numera även målgruppsanpassar för att företagare och anställda ska ha chansen att nätverka, träffa likasinnade och känna en samhörighet bland företagare i Varberg.

Vi är ständigt uppdaterade på vad som händer, informerar och försöker alltid att vara med där det behövs.

Senast ändrad: 2020-10-14