Dölj meddelandet
Aktuell information till dig som är företagare under pandemin.
Läs mer
Choose language
Other:
05 oktober 2020

Varbergs landsbygd på agendan

Tisdag 6 oktober är det dags för ”Låt oss prata landsbygd” på Arena Varberg. Under träffen, som är den andra på samma tema, diskuteras det nya förslaget till landsbygdstrategi för Varbergs kommun.

I detta forum samlas representanter från Näringslivs- och destinationskontoret (NOD), landsbygdsrådet och Varbergs byalag, samhällsföreningar och lokala utvecklingsgrupper samt representanter för de politiska partierna.

- Vi är väldigt glada över de här värdefulla samtalen, säger Ulrika Rylin, landsbygdssamordnare på NOD. De som engagerar sig för sin orts utveckling är centrala i dialogen, men framför allt gör de skillnad för ortens framtid.

Under den första träffen diskuterades den långsiktiga utvecklingen och de fem viktigaste utvecklingsområdena. Uppföljningsträffen tar avstamp i dessa områden och ska mynna ut i beslutsunderlag till en ny landsbygdsstrategi. Uppdraget kommer från kommunfullmäktige.

- På Varbergs landsbygd finns många drivna invånare, entreprenörer och företagare med ett stort engagemang, menar Ulrika Rylin. Då är det viktigt att landsbygden fortsätter utvecklas till en bra plats att både leva och verka på. Landsbygdsstrategin är ett sätt att se till att vi satsar på rätt utvecklingsområden för detta.

Strategier för hur mindre orter ska utvecklas

Under hösten är stormöten planerade i Sibbarp (14/10) och Valinge (4/11). På de här träffarna kan boende på orten lämna synpunkter på förslaget om hur bygden ska utvecklas.

Ortsutveckling är en del i arbetet med landsbygdsutveckling. Syftet är att ta fram uppdaterade strategier för mindre orter som idag har ett föråldrat eller otillräckligt planeringsunderlag, och skapa en gemensam framtidsbild. På kommande stormöten presenteras förslag som har föregåtts av faktainsamling, analyser och byapromenader.

För information om landsbygdsutveckling, kontakta:
Ulrika Rylin, landsbygdssamordnare och utvecklingsstrateg på NOD
Telefon: 070-872 29 44
E-post: ulrika.rylin@varberg.se

Senast ändrad: 2020-10-05