• Start
  • / Nyheter
  • / Fotarbete för dialog om framtidens stadskärna
02 oktober 2020

Fotarbete för dialog om framtidens stadskärna

Under slutet av september satsar Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) på att besöka 130 företag på bottenvåningarna i stadskärnan. Syftet är att bjuda in till två kommande träffar om hur stadskärnan ska se ut i framtiden. Kommunen vill inspirera gästerna med aktiviteter och kampanjer, och öppna upp för samtal om hur innerstaden kan fortsätta leva och utvecklas.

Rundvandringen är en del i en längre process på NOD:

- Vi har ett uppdrag att arbeta med centrumutveckling, platsvarumärket och attraktiviteten för besökare och näringsliv, berättar Elisabeth Welzenbach, ansvarig för företagsbesöken i arbetsgruppen. Därför tar vi nu ett helhetsgrepp om vår stadskärna. Vi vill locka fler besökare till stadens gator och göra insatser som ger både kortsiktig och långsiktig effekt för Varberg.

Gruppen består av näringslivsutvecklare, destinationsutvecklare, grafiker och strateger som krokar arm med andra förvaltningar i det pågående stadskärnearbetet. Under arbetets gång kan näringslivet få information och samarbeten skapas.

- Ambitionen är att vara transparenta med vad vi gör som kommun, fortsätter Elisabeth Welzenbach. Vi vill löpande bjuda in intressenter till att bidra med idéer, inspel och gärna konkreta samarbetsprojekt. Ett exempel på detta är Krogtorget i somras som blev väldigt populärt. Ett annat exempel är The Park(ing) Day där vi också gjorde ett samarbete med kommunkollegor och näringslivet.

Kollage från olika företagsbesök i centrum


Den 13:e och 14:e oktober bjuder NOD in företag in att påverka hur arbetet ska utvecklas. Under ett par timmar får deltagarna som bjuds på lättare mat en övergripande berättelse om vad kommunen har på gång i stadskärnan och sedan ett samtal om Varberg. Förhoppningen är att få många konstruktiva inspel under kvällen.

- Vi har ungefär fyrtio anmälda på de två kvällarna, men öppnar upp för det dubbla om intresse finns, säger Elisabeth Welzenbach. Vi välkomnar alla som har engagemang i Varbergs stadskärna och ser fram emot att höra företagarnas röster.

Inbjudan och information om de två stadskärnekvällarna finns här:

13:e oktober: https://naringsliv.varberg.se/arkiv/foretagsaktiviteter/aktiviteter/nu-skapar-vi-framtidens-stadskarna-i-varberg.html Länk till annan webbplats.

14:e oktober: https://naringsliv.varberg.se/arkiv/foretagsaktiviteter/aktiviteter/nuskaparviframtidensstadskarnaivarberg.4.11637151174af905d5691e89.html Länk till annan webbplats.

Varbergs kommuns logo
Senast ändrad: 2020-10-02