25 augusti 2020

Stark hemestersommar i Varberg

När Varberg summerar besökssommaren 2020 visar gästnattstatistik och förhandsrapporter på goda resultat, trots låga förväntningar då Covid-19 inneburit stora restriktioner.

Hotellbeläggningen i juli bäst i Sverige

Hotellen i Varberg tappade drygt tio procent i juni jämfört med juni 2019, visar preliminär statistik. Siffrorna för riket är knappt 63 procent. I juli hade Varberg högst beläggningsgrad i Sverige med sina nittio procent. 

Även campingnäringen i Varberg visar ett jämförelsevis gott resultat, med en minskning på drygt 14 procent jämfört med 31 för hela Sverige. 

- Vi är väldigt nöjda med att besökare har hittat till Varberg i sommar. Vi har en stark besöksnäringsbransch med ett stort utbud, och den har visat på en utmärkt omställningsförmåga i ett utsatt skede, säger Martin Andersson, näringslivsdirektör och besöksnäringsansvarig i Varbergs kommun.

Stort intresse för historia och kultur

De två stora historiska besöksmålen – Hallands Kulturhistoriska Museum på Varbergs fästning och Världsarvet Grimeton – redovisar båda besökarsiffror i nivå med tidigare nivåer, i vissa fall till och med högre. Muséet har vid flera tillfällen i sommar haft långa köer, på grund av begränsningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Höghöjdsklättring i ett av radiotornen och en nybyggd lekplats med temat höjder, som både är satsningar på nya koncept för besökare, har bidragit till fler besökare på Världsarvet Grimeton.

Högt tryck i naturen

Många har hittat till besöksmålen på Varbergs landsbygd och aktiviteten på naturområdena har ökat markant under sommaren. Främst är det vandringslederna i Åkulla bokskogar och säsongsnyheten Kungsjölederna i nordöstra Varberg som lockat besökare.

Senast ändrad: 2020-08-25