• Start
  • / Nyheter
  • / Nya skyltar ska hjälpa cyklande besökare att hitta till Åkulla
02 juli 2020
Från vänster Johanna Östheden Andersson (NOD), Mia Carlsson (NOD) och Anders Tell (Hamn- och gatuförvaltningen).

Från vänster Johanna Östheden Andersson (NOD), Mia Carlsson (NOD) och Anders Tell (Hamn- och gatuförvaltningen)

Nya skyltar ska hjälpa cyklande besökare att hitta till Åkulla

Ett nytt EU-projekt ska stärka Näringslivs- och destinationskontorets (NODs) arbete med att bygga en ännu mer attraktiv och hållbar destination!

Anders Tell sätter upp en av de första skyltarna utmed Västra Vallgatan.

Anders Tell sätter upp en av de första skyltarna.

Projektet SMaRT ska arbeta för att tillgängliggöra besöksmål i hela kommunen på ett mer hållbart sätt men också för att få fler att resa hållbart till arbete och fritidsaktiviteter. Vi hoppas att kunna genomföra skarpa tester i Varberg för att inspirera människor att hitta nya resealternativ och oftare välja cykeln framför bilen.
Varberg är sedan lång tid tillbaka en utpräglad turiststad och dessutom en riktig cykelstad. Ett första steg i arbetet har varit att koppla samman våra två leder Kattegattleden och Åkullaleden. Detta har varit ett samarbete mellan NOD och Hamn- och gatuförvaltningen på Varbergs kommun som under onsdagen varit ute och satt upp de nya skyltarna som ska underlätta för besökare att hitta hela vägen ut till Åkulla och dess välbesökta rekreationsområde. Åkullaleden startar nu i korsningen Östra Hamnvägen/Södra Hamnvägen och fortsätter sedan upp till Västra Vallgatan. Leden kommer sedan gå upp Engelbrektsgatan, Östra Vallgatan för att sedan följa Trädlyckevägen österut.

Kort fakta om projektet:
Projektnamn: SMaRT* (Sustainable Mobility Rural and Urban Transport)
Finansiering: Interreg ÖKS (prioritering 3 - transport)
Period: januari 2020 till september 2022
Leadpartner: Destination Läckö-Kinnekulle
Övriga svenska partners: Varbergs kommun, Götene kommun, Högskolan i Skövde, Chalmers tekniska högskola
Danska partners: Hjörring kommune, Aalborg kommune, Region Nordjylland, Aalborg Universitet, Nordjyllands Trafikselskab

Senast ändrad: 2020-08-10