Dölj meddelandet
Aktuell information till dig som är företagare under pandemin.
Läs mer
Choose language
Other:
  • Start
  • / Nyheter
  • / "Det är en stor utmaning att hitta rätt personal med erfarenhet av hydraulik, mekanik och elektronik."
30 juni 2020

Bild: Deutsche Windtechnik

"Det är en stor utmaning att hitta rätt personal med erfarenhet av hydraulik, mekanik och elektronik."

Deutsche Windtechnik AG är en av Europas största oberoende serviceleverantörer inom vindkraft. Globalt har bolaget mer än 1500 anställda och ansvarar för service på över 5000 vindkraftverk både på land och till havs. Fokus ligger på hög kvalitet, flexibilitet, transparens, och ett långsiktigt och affärsmässigt tänk.

Vindkraften som energikälla och bransch är under stark tillväxt i Sverige. År 2019 genererade vindkraften 19,5 terawattimmar vilket motsvarar 12 procent av den totala elproduktionen och en ökning med 20 procent sedan året innan. Vindkraften är en viktig energikälla för att uppnå Sveriges mål om förnybar energi. Riksdagen har slagit fast ett mål om 100% förnybar elproduktion till år 2040, vilket gör att vindkraftens betydelse kommer att öka markant under kommande 20-årsperiod.

2016 startades det svenska bolaget med säte i Varberg och var då det första oberoende servicebolaget i Sverige som erbjuder mer kompletta serviceavtal. Linus Sturesson, med mer än 15 års erfarenhet inom branschen, såg möjligheter till att utveckla och förändra vindkraftsindustrin tillsammans med Deutsche Windtechnik som redan fanns etablerade i flertalet europiska länder.

- Vindkraftägare i Sverige sökte efter en aktör som kunde erbjuda mer kompletta avtal. Här kunde Deutsche Windtechnik hjälpa kunderna så de hade fler alternativ att välja på än vad de var vana vid sedan tidigare, berättar Linus, som idag är VD för det svenska bolaget.

Tillsammans med två tidigare kollegor, alla med lång erfarenhet inom branschen, startades verksamheten upp som ett dotterbolag till det tyska bolaget Deutsche Windtechnik AG. Affärsmodellen gick ut på att som oberoende aktör erbjuda serviceavtal till vindkraftägare.

service

Bild: Deutsche Windtechnik

- Vid köp av ett vindkraftverk tecknas oftast ett serviceavtal de första åren med tillverkaren. När befintligt avtal löper ut kan vi erbjuda flexibla individuella serviceavtal som är mer kundanpassade, säger Linus.

Avtalen anpassas efter kundens behov och utgår från antingen ett basavtal som innehåller planerad årlig service och övervakning eller ett fullserviceavtal som även inkluderar felavhjälpning och tillgänglighetsgarantier till
fasta priser.

- Vi är unika i Sverige genom att kunna erbjuda fullserviceavtal för flertalet fabrikat av vindkraftverk till alla våra kunder. 80% av våra kunder väljer fullservice, det blir ett problemfritt ägande och många tycker det är skönt att slippa riskerna med att själva bekosta större reparationsarbeten separat, säger Linus.

Kunderna är väldigt blandade och består idag av allt från större investmentbolag till enskilda lantbrukare med bara ett vindkraftverk. En av de första kunderna var Varbergs energi som också är en av de större kunderna. Där Deutsche Windtechnik idag servar flertalet av deras vindkraftverk.

Verksamheten i Sverige är idag till stor del koncentrerad till södra och mellersta Sverige med serviceteam stationerade på ett flertal orter. Ett team består av två servicetekniker där den ena har elektrikerkompetens och den andra mekanikerkompetens. Det förekommer en del resor i arbetet men för att undvika för många övernattningar arbetar teamen så långt det är möjligt inom pendlingsavstånd från hemmet.

service2

Bild: Deutsche Windtechnik

- Ett av våra mål är att ha hög tillgänglighet med ett stort fokus på förebyggande arbete. Detta för att minimera oplanerade stopp, säger Linus.

För att kunna erbjuda service på flera modeller och fabrikat av vindkraftverk krävs hög kompetens hos serviceteknikerna. Deutsche Windtechnik har bland annat en träningsanläggning i norra Tyskland dit tekniker får åka för utbildning inom de olika fabrikaten som servas. Där finns nedplockade turbinhus där teknikerna kan träna på service och felavhjälpning tillsammans med instruktörer.

Säkerheten i arbetet är högprioriterad. Personalen deltar därför i flertalet utbildningar kopplat till arbete på hög höjd direkt efter sin anställning, och genomgår därefter regelbundna hälsoundersökningar och vidareutbildningar.

Utmaningar i en växande bransch

Branschens tillväxt är inte utan utmaningar. Likt många branscher har även vindkraftbranschen haft svårt att hitta personal.

- Det är en stor utmaning att hitta rätt personal med erfarenhet av hydraulik, mekanik och elektronik. Om Sverige ska kunna öka sin andel av vindkraftverk måste det finnas fler servicetekniker. Vindkraften är idag ett förnyelsebart alternativ som många unga har ett stort intresse kring och vi hoppas därför att fler söker sig till vår bransch för att kunna bidra till ett grönare klimat, berättar Susanne Hansson, som är Business Coordinator och HR-ansvarig på svenska Deutsche Windtechnik.

Serviceteknikerna kan ha en bakgrund som elektriker eller mekaniker från andra branscher, eller så är de utbildade vid någon av landets två YH-utbildningar till vindkraftstekniker (dessa finns i Östersund och på Campus Varberg). Linus sitter med i ledningsgruppen för utbildningen till vindkrafttekniker på Campus Varberg.

reparation

Bild: Deutsche Windtechnik

- Det är givande att få vara med och ge input till utbildningen. Vi kan bidra med hur behoven ser ut så att utbildningen hela tiden matchar den kompetens som efterfrågas och får samtidigt en möjlighet fånga upp möjliga framtida medarbetare efter examen, säger Susanne.

Deutsche Windtechnik bjuder även in till rundvisning av vindkraftverk för studenterna tillsammans med Varberg Energi för att de i ett tidigt stadie skall få en inblick i branschen.

- Vi har ett samhällsansvar som bolag. Kompetensfrågan löser vi bara genom att arbeta tillsammans, säger Susanne.

Fortsatt tillväxt

Idag har Deutsche Windtechnik kontrakterat 170 av de ca 4000 vindkraftverk som finns i Sverige. I den takt bolaget vuxit hittills behöver man dubbla personalstyrkan varje år under en 3-4 års tid och målsättningen är att ha kontrakterat omkring 500 verk.

Det finns redan idag viss verksamhet i norra Sverige samt enskilda kunder i Norge. Målet är att successivt expandera till fullskalig verksamhet i Norge och Finland för att på sikt ha verksamhet i hela Skandinavien.

Men man är noga med att poängtera att det får ta den tid det tar så att vi fortsatt kan garantera den högkvalitativa servicen som våra kunder är vana vid.

- Vi värnar om bra relationer och god kundvård. Det bidrar till en personlig relation mellan vår personal och våra kunder som gör att vi tillsammans skapar service i världsklass, säger Susanne.

Senast ändrad: 2020-07-02