• Start
  • / Nyheter
  • / Ta dig fram i Varberg på ett hållbart sätt 2021
01 juni 2020

Ta dig fram i Varberg på ett hållbart sätt 2021

Första halvåret 2021 planerar Varbergs kommun att praktisk testa en lösning för att få fler Varbergare att välja cykeln framför bilen. Nu pågår arbetet för fullt med att planera färdplanen fram till att lösningen är fysiskt på plats.

Cykelstaden Varberg tar nästa steg

Varberg har en lång cykeltradition men samtidigt har bilanvändandet ökat markant. För att stimulera till en bättre miljö med hållbar mobilitet gör nu Näringslivs- och destinationskontoret tillsammans med Trafikavdelningen på Hamn- och gatuförvaltningen ett gemensamt arbete för att få fler invånare och besökare att resa hållbart.

Louise Wallmander, engagerad i projektet är positiv till att satsningen äntligen dragit igång;
”Vi har riggat för detta under flera år för att säkra upp delfinansiering och det känns fantastiskt roligt att nu påbörja konkreta insatser för att etablera en mobilitetslösning sommaren 2021. För oss på Näringslivskontoret är detta stärkande både ur ett destinationsperspektiv och näringslivsperspektiv då vi hoppas att en ökad tillgänglighet också ökar flödet av människor i staden.”

trivecor-möte

Trafikplanerare och projektpersonal från Varbergs kommun berättar om cykelsatsningar i Varberg för konsulterna Trivector.

Den nya trafikstrategin i Varbergs kommun förtydligar att det skall vara enkelt och attraktivt att resa hållbart i både tätort och på landsbygd. Innerstaden skall vara anpassad för människor, inte bilar. Prioriteringsordningen är gående, cykelburna, kollektivtrafik och sist bilen. Något projektet SMaRT* tagit fasta på och förhoppningsvis kan bidra till på olika sätt.

I dagsläget har företaget Trivector upphandlats för att utveckla en färdplan för satsningen. Många pusselbitar skall sättas samman, intressenter skall involveras och olika beslut och skeenden skall planeras under kommande arbetsår. I Varberg drivs projektet av Mia Carlsson och Johanna Östheden Andersson och det är nöjda med uppstartsmötet tillsammans med Trivector;

”Vi har naturligtvis kompetensen i kommunen gällande trafikplanering och cykelfrågor, men tack vare EU-projektet kan vi köpa hjälp från konsulter som ger oss en skjuts i arbetet. De har dessutom jobbat med många andra städer som haft liknande projekt vilket är värdefullt i en så stor satsning som detta.”

Kommande projektperiod blir intensiv

Utöver den färdplan som skall tas fram för att rigga mobilitetssatsningen är det starkt fokus på dialog under hösten. Projektgruppen är överens om att den här typen av omfattande satsningar på hållbar samhällsutveckling kräver varsamt förankringsarbete och öppenhet för synpunkter från privatpersoner och näringsliv.

”Tillsammans kommer vi göra vad vi kan för att involvera olika intressenter i det här. För oss är det oerhört viktigt att insatsen främjar utvecklingen i Varberg och bidrar till ökad attraktion och inte tvärtom!” menar Louise Wallmander. ”Vi hoppas att förberedelsefasen går bra, och att vi får se inspirerade människor i framtiden som väljer cykeln framför bilen.”

gruppbild trivecta

Projektteamet är nöjda efter en givande förmiddag i Varberg.

Kort fakta om projektet

Projektnamn: SMaRT* (Sustainable Mobility Rural and Urban Transport)
Finansiering: Interreg ÖKS (prioritering 3 - transport)
Period: januari 2020 till september 2022
Leadpartner: Destination Läckö-Kinnekulle
Övriga svenska partners: Varbergs kommun, Götene kommun, Högskolan i Skövde, Chalmers tekniska högskola
Danska partners: Hjörring kommune, Aalborg kommune, Region Nordjylland, Aalborg Universitet, Nordjyllands Trafikselskab

loggor smart, interreg, region halland
Senast ändrad: 2020-06-05