• Start
 • / Nyheter
 • / Inspirationsträffen för besöksnäring 16 mars 2020
17 mars 2020

Inspirationsträffen för besöksnäring 16 mars 2020

Under inspirationsträffen för besöksnäring som gjordes den 16 mars kom en hel del intressanta saker fram och vi fick möjligheten att diskutera det utsatta läge som många i Varbergs näringsliv nu har blivit ställda inför.

Vi stuvade om i ursprungliga dagordningen och la in tid att prata om ”elefanten i rummet” det vill säga effekterna av Coronaviruset och vad det för med sig för besöksnäringen, samt vad vi kan göra tillsammans. Här nedan följer en komprimerad sammanfattning av kvällen.

Kommundirektör Carl Bartler och Näringslivsdirektör Martin Andersson fanns på plats och informerade inledningsvis om kommunens förhållningssätt till situationen.

Carl Bartler betonade vikten av att beslut bör fattas på saklig grund och att Varbergs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kommunen bevakar utvecklingen och agerar utefter hur situationen förändras. Han menar att kommunen jobbar för att upprätthålla sin verksamhet så långt det är möjligt. Det är också viktigt att dämpa oro genom att vara tydliga och korrekt i sin kommunikation. Vidare lyfte han fram betydelsen av att vi nu i hela samhället hjälps åt och stöttar varandra. Tillsammans är vi starka och tar oss igenom problemen. Han uppmanade även föreningslivet för barn och ungdomar att följa Folkhälsomyndighetens råd och hålla igång verksamheten på lämpligt vis.

Martin Andersson menade att kvällens träff var viktig då kommunen och näringslivet behöver träffas, kanske än mer i dessa tider, och att fler träffar sker i andra näringslivsnätverk i veckan. I flera sammanslutningar försöker man nu komma på hur man bäst kan hjälpa näringen utöver det statliga stödet på 300 miljarder, bland annat genom Almi, Region Halland, Svenskt Näringsliv och Länsstyrelsen. Han poängterade hur viktigt det är att vi tillsammans hittar nya lösningar och att samarbete är vägen framåt.

Därefter delade deltagarna tips och idéer från sina branschnätverk och verksamheter:

 • Besök varandra och föregå med gott exempel – business to business.
 • Gilla varandras inlägg på sociala medier.
 • Låna ut personal till branscher som behöver extra händer just nu, ett aktuellt utbyte mellan restaurang och dagligvaruhandeln togs upp som gott exempel.
 • Använd kollegor i branschen för att få tips på hur man kan skräddarsy sin kommunikation på hemsidor, i sociala medier etc.
 • Fortsätt att vara innovativa. Bjud in. Erbjud. Fortsätt!
 • Sänd ut bilden av att Varberg är en levande stad.
 • En enad front när man ska ha evenemang efterfrågades.

Länk till information från Folkhälsoinstitutet som stöd till evenemangsarrangörer:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ Länk till annan webbplats.


Kvällen fortsatte därefter enligt tidigare agenda med information och inspiration:

 • Jonas Olsson från Region Hallands destinationsutvecklingsavdelning berättade om deras pågående satsningar för att gynna den Halländska besöksnäringen.
 • Hemester tror Regionen kan vara rätt väg att gå i Coronatider. 85 % av de halländska gästerna är svenskar, så marknadsföringsmedel kan komma att på kort sikt styras om till svenska marknaden istället för den internationella.
 • Översättningsstöd för hemsidor genom Almi på 1,5 miljoner kronor kommer att finnas att söka.
 • Entreprenörer i anslutning till Kattegattleden kan söka stöd för att ta fram en mat- och cykelrunda till sista helgen i maj. Den kommer att marknadsföras i södra och mellersta Sverige.
 • Region Halland påbörjar i år en långsiktig marknadsföring i Tyskland med siktet inställt på flerårig närvaro på denna marknad. Halland har 120 000 tyska gästnätter idag och ambitionen är att öka mångfaldigt till 2030.
 • Paketerade naturprodukter är en prioriterad arbetsuppgift/marknad att jobba med. Här presenterades den nya naturturismutvecklaren för norra Halland, Joar Båtelsson, som under två års tid kommer att jobba med naturturismutveckling i Varberg.
 • ”Hållbar kompetens i Halland” – ett nytt flerårigt EU-projekt är beviljat med samma upplägg som ESF Kompetensprojektet.
 • ”Skördetid i Halland” en storsatsning aug-okt på det halländska styrkeområdet mat.
 • Hallands kustled är nu politisk förankrad. Regionen hoppas kunna börja prata med markägare inom kort. Målsättningen är att 2025 ha en kustnära vandringsled i Halland.

Därefter fick besökarna ta del av korta föredrag om några saker som är på gång just nu i Varberg:

 • Cecilia Werner från Varbergs Kommun presenterade det pågående stadsutvecklingsprojeket med Västerport, tunneln och ny hamn, ur ett besöksnäringsperspektiv.
 • Per Broberg från Åkulla Outdoor Resort berättade om deras start som ny entreprenör i Åkulla Bokskogar, deras koncept som boendeanläggning med träningsfokus och med hållbar mat. Han avslöjade också att deras hotell med konferensavdelning invigs 14 juni.
 • Cornelia Magnusson från Världsarvet Grimeton berättade om att de nyligen invigt ett omtalat konstverk med grön laser i ett av antenntornen och gläntade på locket till kommande satsningar i vår och sommar, med bland annat en ny klätterlekplats för barn och en ny bokningsbar upplevelse för grupper - ett slags Escape Room i en bunker.
 • Linus Boman, en av entreprenörerna bakom restaurang Spiseriet lät besökarna ta del av deras väg från hemmakrog till fullskalig året runt-verksamhet på Johnssons Gård i Vare, där de jobbar tätt med sina grannkollegor med olika närproducerade koncept

Som avslutning på kvällen berättade Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) om vad som är aktuellt framöver:

 • En destinationsplan för Varberg är snart färdig. Den är framtagen i dialog med Besöksnäringsforum, en arena där Varbergs samlade besöksnäring är representerade via ordföranden i kluster och branscher. Syftet är bland annat att kunna ge en samlad bild av var vi är, vad som sker internationellt, nationellt, regionalt och lokalt, trender, marknadsföring, var information finns och vilka mål vi har. Destinationsplanen kommer att läggas upp 21 april på naringsliv.varberg.se Länk till annan webbplats.och revideras årligen samt vid behov.
 • Turistinformationen i Brunnsparken öppnar 12 maj.
 • ”Åkturen” rullar även i sommar med extra stöd från Varbergs Kommun. Premiär 1 maj.
 • Varberg kommer även under 2020 att medverka i en gemensam turistinformation på Gekås, tillsammans med Falkenberg och Halmstad.
 • En kampanj riktad till Göteborg, Norra Halland och Borås kommer att genomföras för att marknadsföra sommaren i Varberg. Kampanjen består av sommartidningen, digital marknadsföring och på plats-närvaro på Göteborgs Centralstation första veckan i juni. Kampanjen finansieras av NOD tillsammans med ett brett stöd från Varbergs besöksnäringsföreningar: Varbergs Krögarförening, Varberg Handel, Hotellgruppen, Camping Varberg och Varbergs Näringslivsförening.

Avslutningsvis skickar vi med ett citat från kommundirektör Carl Bartler, att ta med sig på temat att Varberg håller öppet för besökare till vår besöksnäring:

”Håll huvudet kallt
Hjärtat varmt
Fötterna igång
Händerna rena"

Senast ändrad: 2020-03-17