16 december 2019

Circular Hubb Halland

För ett år sedan fanns idéer i näringslivet kring möjligheter med mer satsaningar på cirkulära affärer. Något som skulle kunna gynna både företagens utveckling, kommunens kunskap och samspel i frågan och ett mer hållbar samhälle. RISE – Research institutes of Sweden ingick ett samarbete med Varbergs kommun och sökte finansiering för satsningen via Vinnova. Under året som gått har projektet ARENA – ramverk för cirkulär ekonomi i Halland rullat på och bidragit till både nya kontakter, samarbeten och affärsmodeller – men också en vilja att skala upp ”rörelsen” ännu mer - till Circular Hubb Halland!

Bildcollage från 1 år med Arena

Varbergs kommun för en dialog med Region Halland, företagsfrämjande aktörer och självklart företag i syfte att skapa så stor effekt av ett cirkulärt nätverk som möjligt. Arbetet kommer inledningsvis drivas vidare av Tony Christensen och Louise Wallmander genom projektet BAS – Bygga attraktiva samhällen för företag. Information om detta kommer snart spridas genom Näringslivs och destinationskontorets kanaler. Håll utkik!


Varbergs cirkulära karta

I november samlades ett 30-tal personer för att skapa en första karta över cirkulära initiativ i Varberg. Den skall utvecklas allteftersom fler ansluter sig till nätverket, och under våren 2020 kommer RISE utöka den till en Halländsk inventering. Se kartan här Pdf, 186.1 kB.:

Kontakt:

Tony Christensen
Energi- och MiljöCentrum
Tel: 070- 8906417
E-post: tony.christensen@emcsverige.se

Louise Wallmander
Näringslivs och destinationskontoret, Varbergs kommun
Tel: 070- 2855076
E-post: louise.wallmander@varberg.se

Loggor i projektet
Senast ändrad: 2019-12-20