• Start
  • / Nyheter
  • / Workshop om cirkulärt nyttjande av surfhus
02 oktober 2019
Bilden är en idéskiss i mycket tidigt skede. Huset kan komma att se annorlunda ut.

Bilden är en idéskiss i mycket tidigt skede. Huset kan komma att se annorlunda ut.

Workshop om cirkulärt nyttjande av surfhus

Under våren har Varbergs Fastighets AB och Hamn- och gatuförvaltningen arbetat med en välkänd plats i Apelviken där det ska byggas ett så kallat ”Stormhus”. Huset skall  vara en samlingsplats för surfare och andra verksamheter som har en sak gemensam - passionen för vatten.

Genom Vinnova projektet ARENA* ges Varbergs Fastighets AB möjlighet att genom extern expertis arbeta med cirkulärt byggande och nyttjande. Det betyder att fokus ligger på att använda lokalerna på bästa sätt, så att fler kan få glädje av den, dela dess kostnader och att möjligheterna fördelas över dygnets alla timmar. Detta skall utredas och diskuteras från alla håll och kanter.

Surfarna kärnan i arbetet

Anna-Kajsa Stengård

Anna-Kajsa Stengård

Häromdagen genomfördes en workshop på Apelvikens strand, med fokus på cirkulär nyttjande. Anna-Kajsa Stengård, projektledare på Varbergs Fastighets AB delar med sig av sina tankar efter kvällens möte;

- Vårt mål med workshopen var att hitta en nytänkande affärsmodell- eller process för att öka nyttjandet av byggnaden. Hur fyller vi huset till 100%?

Vi frågade också Kjell Sallén, ordföranden i föreningen Förenade surfare i Varberg om hans spontana tankar efter workshopen;

- Jag gillade anslaget, alltså hur får man högt nyttjande för de som står för kärnverksamheten i Stormhuset, alltså surfare. Och så gillade jag att fokus låg på de mjuka värdena, hur man skapar en rik gemenskap. Det hade annars lätt kunnat hamna i massa tekniska funktioner och byggteknik.

Kjell Sallen ordföranden i Varbergs förenade Surfare, Peter Algurén RISE, Martin Andersson NOD, Leif Persson VFAB

Kjell Sallen ordföranden i Varbergs förenade Surfare, Peter Algurén RISE, Martin Andersson NOD, Leif Persson VFAB

Kjell har varit, och är en nyckelperson i det långa arbetet innan en faktiskt byggnad med innehåll står på plats. Under workshopen deltog han med engagemang och energi. Men vad är hans förväntningar inför framtiden med satsningen
i Apelviken?

- Min förhoppning är att det även framåt kommer vara en process där surfarna får vara med på detaljerad nivå så att vi börjar ta ägarskap av huset och platsen. Jag hoppas också att man skulle kunna börja med några funktioner innan huvudbygget sätter igång, såsom förvaringsplatser, vindskydd med utsikt eller trevliga grillplatser.

Anna-Kajsa Stengård fyller på;
- Vi som fastighetsbolag funderar nu på vad vi kan applicera i detta projekt och i framtida case. Vi vill även sprida kunskap och erfarenheten vidare till kommunen så att fler kan dra nytta.

Stärker destinationen

Satsningarna på ett hållbart Stormhus med omgivningar kommer att bidra till att stärka destinationen. Louise Wallmander, Utvecklingsstrateg på Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) var också med på workshopen;

- Den här satsningen går rakt in i platsvarumärket, där vi arbetar för att skapa en myllrande plats vid havet, med en särskild känsla för vatten. Det är fantastiskt ur både ett näringslivs- och destinationsperspektiv att det skall göras en sån här etablering!

Nästa steg för Stormhuset är att landskapsarkitekter, fastighetsbolag och experter från andra förvaltningar jobbar vidare med detaljplanering. På kommer det att finnas en byggnad på plats bakom sanddynorna som många hoppas förstärker den långa traditionen av skön kust- och surfkultur.

- Vi tycker det är positivt om Varbergs fastighetsbolag vågar ta kliv mot att både bygga cirkulärt och skapa ett cirkulärt innehåll och nyttjande, menar Louise. Vi måste som offentlig aktör ta hållbarhetsarbetet på allvar, och vara en förebild. Kan vi på olika sätt bidra till ett minskat resursanvändande tror jag både företag och privatpersoner kan inspireras och ta efter.

Loggor
Senast ändrad: 2019-10-02