Choose language
Other:
  • Start
  • / Nyheter
  • / Kliv uppåt för Varberg när företagsklimatet i Sverige rankas
24 september 2019
Varberg

Kliv uppåt för Varberg när företagsklimatet i Sverige rankas

Idag släpptes Svenskt Näringslivs ranking för hur Sveriges kommuner lyckats i företagsklimatet. För Varbergs del blir det ytterligare ett kliv uppåt på rankingen. Från plats 95 finns det fortfarande stor förbättringspotential men trenden pekar helt klart åt rätt håll.

Svenskt näringslivs ranking visar företagens attityd till företagsklimatet i Varberg i relation till övriga Sverige utifrån de dryga 150 talet företag som deltar. Det ger en temperaturmätare på hur företagsklimatet är i en kommun.

De senaste åren har Näringslivs- och destinationskontoret i Varbergs kommun jobbat aktivt med att tillskapa och förnya de mötesplatser där företagarna och kommunen träffas. Några exempel är Företagslotsen, Varbergsmorgon, Näringslivsdialogen med företagsföreningarna, VD-nätverket och Företagsbesöksveckan med kommunledningen. Ett exempel till är forumet BRIC – byggröra i centrum där kommunen har dialog med berörda företag om vad som händer i stadsutvecklingsprojektet, vilket varit mycket uppskattat. Företagen anser att man har en bättre dialog med kommunen idag och det är en siffra som ökat de senaste åren sen kommunen påbörjade sin satsning på företagsklimatet.  

- Våra mötesplatser blir allt populärare och vi träffar många företag på ett år säger Martin Andersson, näringslivsdirektör i Varbergs kommun.
- Det är roligt att se att vårt arbete med att öka dialogen uppskattas av de företag som deltagit i mätningen.  

Varbergs kommun gör även andra mätningar av kommunens service och de visar på samma utveckling. Det går bra för många av Varbergs företag och de trivs med Varberg som sin företagsplats vilket är en förutsättning för att locka fler verksamheter att etablera sig i Varberg.

Senast ändrad: 2019-09-24