• Start
  • / Nyheter
  • / Möt en upphandlare på ”det obokade mötet”
17 september 2019
Obokat möte

Möt en upphandlare på ”det obokade mötet”

Hur gör man affärer med Varbergs kommun? Är det så svårt som man tror? Dessa frågor, och många fler som gäller upphandling, kan företagare få svar på under ”det obokade mötet”. Hit kan företagaren gå rakt in och ställa alla sina frågor om upphandling. Laila Eklund, upphandlingschef, berättar mer om konceptet.

Vad ligger bakom idén med ”det obokade mötet”?
- Idén har sin grund i att vi som kommun inte har haft en tradition av att träffa de leverantörer vi gör upphandlingar med. Upphandlingsenheten och Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) börja fundera på hur vi skulle kunna mötas och så uppkom ”det obokade mötet”. Det är ett sätt för oss upphandlare att träffa företagare på ett tillgängligt sätt där företagaren kan fråga om allt som gäller upphandling, något som många tycker är krångligt.

Och ni har förlagt ”det obokade mötet” på samma plats och i anslutning till Företagslotsen.
- Ja, precis. Företagslotsen är en möjlighet för dig som företagare att hitta rätt bland kommunens olika förvaltningar och kontaktpersoner när det gäller tillstånd. Företagslotsen möts samma tid och i samma hus som vi kommer finnas för ”det obokade mötet”.  

Vad är det ni kan hjälpa till med på de här obokade mötena?
- Vi kan hjälpa till med att förmedla kunskap om hur man på ett lätt sätt kan lämna anbud till kommunen. Inom den privata sfären så väljer man helt fritt vem man vill jobba med men kommunen måste hålla sig till formalia och det råder en okunskap och osäkerhet kring hur man som företag lämnar anbud till oss. Vi vill minska den okunskapen och samtidig möta företagen för att skapa en relation.

”Det obokade mötet” hålls i Turistinformationen i Brunnsparken. Varannan onsdag jämna veckor kl 13.00 – 15.00. Start 18 september. Välkommen!

Senast ändrad: 2019-09-17