Choose language
Other:
  • Start
  • / Nyheter
  • / NOD besökte världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor
02 augusti 2019
Almedalen

NOD besökte världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor

I början av juli besökte Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor - Almedalen.

Under tisdagen i Almedalen medverkade Louise Wallmander i en panel RISE - Research institut of Sweden. Ämnet var en plan för ett cirkulärt Sverige och medverkade till att sprida goda exempel kring hur Varberg påbörjat arbetet med att jobba med Cirkulär ekonomi och näringslivet.

⁃ Vi förstod att cirkulär ekonomi kan bidra med många positiva effekter för både kommun och företag då vi måste hjälpas åt för att minska resursslöseri i samhället. Frågan är inte om vi bör integrera hållbarhet i vårt dagliga arbete, utan hur vi gör det! Där finns otroligt mycket goda exempel att inspireras av i Sverige och världen menar Louise Wallmander, utvecklingsstrateg på NOD.

- Under några intensiva dagar har vi omvärldsbevakat, haft dialog och skaffat nya kontakter inom för oss spännande utvecklingsområden. Hållbarhetsfrågan och vårt arbete med Cirkulär ekonomi fick ett extra fokus genom vårt deltagande på RiSE seminarium men vi har även spaning kring platsvarumärke, företagsklimatarbete, stadsutveckling och landsbygdsutveckling Martin Andersson, säger näringslivsdirektör på NOD.

- På landsbygdsområdet har vi deltagit i spännande diskussioner kring den ”urgala eller glokala normen” - hur vill vi bo och leva i framtiden och hur förberedda är vi på det. Vi ser digitaliseringens nya möjligheter att bo var man vill. Vikten av en tydlig vision för landsbygden bekräftas vilket gör det extra spännande att börja samråda arbetet med en ny landsbygdsstrategi i höst, menar Ulrika Rylin. Jag är också super nöjd över att nya spännande kontakter är tagna för ett nytag kring företagsklimatsarbetet med ett tydligt fokus att förbättra service samt att mäta och räkna på välfärdsavtryck och resultat.

Sveriges ambassadör i Holland inspirerade oss kring Green deals - hur offentlig verksamhet kan stödja grön utveckling och gröna affärsidéer i partnerskap.
- Vi måste fråga oss om vi är på rätt väg när vi jobbar med innovation som arbetssätt. Till exempel vår strävan efter att skapa skräddarsydda EU-projekt som skall gynna destinationen, Varbergs attraktionskraft och nytta för företagen. När innovationsarbetet går i linje med våra basuppdrag bidrar det till bra saker såsom kontinuerliga förbättringar och effektivitet. Men det ger också bieffekter som är väldigt viktiga för oss medarbetare, såsom arbetsglädje och personlig utveckling, säger Louise Wallmander

- Kommunen är så tydligt en del i ett större sammanhang och vi lever i ett samhälle under stort omvandlingstryck. Det ser vi inte minst när Varberg växer, menar Martin Andersson Kommunen behöver kroka arm med näringslivets i den utveckling som nu sker och då behöver vi samla den bästa kunskapen och lära av andra inte minst för att klara handelns utmaningar under byggtiden för att ta ett exempel.

Senast ändrad: 2019-08-02