Choose language
Other:
  • Start
  • / Nyheter
  • / Varberg vill bygga ett attraktivt samhälle för företagen!
03 juni 2019
Varberg

Varberg vill bygga ett attraktivt samhälle för företagen!

Varbergs kommun fick nyligen klartecken från Tillväxtverket att få genomföra ett EU-projekt där huvudmålet är att skapa en samverkansarena för hållbar samhällsutveckling i Halland som bidrar till att öka attraktionen för näringslivet.

Under kommande decennium pågår ett omfattande stadsutvecklingsprojekt i Varberg, vilket möjliggör att kommunen kan ta ett nytt grepp om hur staden skall se ut och fungera för att understödja och stärka företagens utveckling. Ny teknik och lösningar för en smartare stad kan bidra till konkurrensfördelar för de företag som etablerar sig i staden och lockar ny kompetens och kunskapsintensiva näringar till länet.

Effekterna av samarbetena i projektet kommer vara fler cirkulära företag, ökat fokus på hållbarhet och Agenda 2030, nya samarbeten mellan akademi, institut och företag samt en naturlig samverkansarena där framtidsfrågor utvecklas över gränserna. Vi skall skapa kreativitet under byggtiden!

Projektet skuggas av Strategi- och utredningsavdelningen på Halmstads kommun.

Kort fakta om projektet
Projektnamn: BAS (Bygga attraktiva samhällen för företagen)

Finansiering: Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland

Period: 191001-220930

Projektpartners

Varbergs kommun: www.varberg.selänk till annan webbplats och www.naringsliv.varberg.selänk till annan webbplats

EMC Energi- och MiljöCentrum: www.emcsverige.selänk till annan webbplats

Högskolan Halmstad: www.hh.se/om-hogskolan/profilomrade-smarta-stader-och-samhallen.htmllänk till annan webbplats

Loggor
Senast ändrad: 2019-06-03