• Start
  • / Nyheter
  • / Positiva framsteg i Varbergs företagsklimat
26 april 2019
Jobba

Positiva framsteg i Varbergs företagsklimat

Kommunens service till näringslivet får goda omdömen, särskilt inom miljö och livsmedel. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings senaste mätning – som även lyfter områden där servicen kan förbättras.

I undersökningen Löpande Insikt mäter Sveriges kommuner och landsting (SKL) hur nöjda kunderna är med kommunens service och myndighetsutövning. Undersökningen utgår från verkliga ärenden och granskar bland annat kommunens bemötande, tillgänglighet och kompetens.

Goda betyg för miljö- och hälsoskydd
Varbergs kommuns hantering av ärenden inom miljö och livsmedel får särskilt goda kundomdömen i rankningen. Det gläder förstås förvaltningschef Anders Bergh, chef på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

- Vi har de senaste två åren arbetat med extra fokus på bemötande och tydlighet i kommunikationen. Till exempel har vi förbättrat och snabbat på återkopplingen av våra inspektioner. Vår personal har också hög kompetens inom området, vilket så klart gör det lätt att göra ett bra jobb, säger Anders Bergh.

Bygglov tar ett steg i rätt riktning
Ett annat område som förbättrats 2018, om än mer försiktigt, är bygglov. Tiden ett ärende tar upplevs fortfarande som för lång men även där syns framsteg.

Stadsbyggnadskontoret har sedan januari 2019 en ny förvaltningschef i Cecilia Strömer och en ny bygglovschef på heltid kommer börja till sommaren. Med kan avdelningen fullfölja det påbörjade arbetet med att införa nya rutiner som ytterligare kan kapa handläggningstiden.

- Vi jobbar med vår service mot sökande så den ska bli så bra och tydligt som möjligt. I nästa förbättrande steg hoppas vi öka den sökandes insyn i processen med sitt ärende, säger Cecilia Strömer, stadsbyggnadschef

Bygglovsavdelningen jobbar med full kraft med den fortsatt höga tillströmningen av bygglov och utvecklar rutinerna kontinuerligt för att kunna möta sökandes behov av tydlighet i handläggningen.

Dialog är vägen framåt
Varbergs kommun arbetar kontinuerligt med att stärka företagsklimatet. För näringslivsdirektör Martin Andersson, chef för näringslivs- och destinationskontoret, ger resultaten från SKL:s undersökning en viktig signal om vad kommunen gör bra och mindre bra.

- Vi har förbättrat oss inom alla serviceområden. Det visar att vi har en god och tydlig trend och att vårt systematiska arbete lönar sig.

Varberg växer
Det byggs mycket i hela kommunen och nya verksamheter etableras hela tiden. Den starka utvecklingen och expansionen ställer enligt Martin Andersson också krav på kommunens serviceleverans till företagen.

- Vi ser att vi på många områden levererar en god service och ett gott bemötande. Men inom avdelningar med högt ärendetryck upplevs fortfarande en lägre servicegrad, så vi har ett fortsatt stort och viktigt arbete framför oss, säger han.

För en fortsatt god utveckling krävs enligt Martin Andersson bland annat en större proaktivitet och en bättre planering. Det gäller inte minst kommunikationen med de företag vars verksamhet påverkas av de många pågående stadsutvecklingsprojekten.

– Jag tycker vi gör mycket som är bra och att vi är på rätt väg. Under 2018 har vi bland annat etablerat ett nytt forum för dialog som vi lite med glimten i ögat kallar för ”ByggRöra i Centrum”, där berörda företagare och fastighetsägare får information om stadsutvecklingen, men också kan ställa frågor och själva lyfta synpunkter och förslag på förbättringar, säger Martin Andersson.

De sex myndighetsområdena som mäts i undersökningen är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Senast ändrad: 2019-04-26