• Start
  • / Nyheter
  • / De bygger livsplatser för framtida generationer
15 mars 2019
Derome

De bygger livsplatser för framtida generationer

I utkanten av staden arbetar ett åttiotal personer på Derome Hus AB med att skapa framtida livsplatser för ännu fler Varbergare. En process som börjar redan vid den lilla plantan i skogen, vidare som trävaror, byggprodukter och sedan avslutas som färdiga hem. Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) träffade Derome för att prata om kommande stadsutvecklingsprojekt och idéer kring framtidens kvarter.

På en strategisk plats mellan Köpenhamn och Oslo finns Varberg, en myllrande plats vid havet. Att staden växer kraftigt är ingen överdrift - det byggs tusentals bostäder från söder till norr och även österut. Inom inte alltför lång framtid, runt 2050, spås Varberg stoltsera med över 100 000 invånare.

Växande företag

Derome har, precis som Varberg, vuxit under flera decennier till en stor koncern. De är Sveriges största familjeägda träindustri med anor från 1946. När snickaren Karl Andersson, från halländska Derome, investerade allt han hade i en liten bysåg kunde han inte föreställa sig att detta skulle utvecklats till en blomstrande trävaruindustri. Trä är "den gröna tråden" i verksamheten på Derome. Det märks tydligt att medarbetarna är stolta över att berätta om alla områden och produkter som utvecklats genom åren.

Andreas Ahlman är affärsområdeschef på Derome. Han beskriver hur företaget ständigt söker efter nya sätt att bidra till både affärsutveckling och utvecklingen av Varberg tillsammans med kommunen;
- Vi vill få igång samtal om möjligheter för framtiden, ett gemensamt engagemang för den här platsen som är större än företaget Derome. Att få vara en del i samhällsbyggandet.

Derome bygger 1400 bostäder

Sedan ett år tillbaka finns övergripande planer för exploatering av Göinge By som placeras strax nordöst om Göingegården. Det är hisnande 900 boenden som skall utgöra det som beskrivs som en smart stadsdel i trä för den medvetna livsstilen. Tillsammans med de angränsande bostadsområdena Göingegården och Pilgläntan, som också har utvecklats av Derome, kommer Derome att uppföra ungefär 1400 bostäder.

Cirkulär ekonomi i ny stadsdel

Derome grupp

Näringsliv- och destinationskontoret (NOD) och Josefina Sallen från RISE Institutes of Sweden träffade Derome i början av mars. Då pratade man bland annat om möjligheter med de nya bostadsområdena Derome ska bygga kopplat till cirkulär ekonomi. Josefina kom med tips från andra städer och deras arbetssätt.

Hon var mycket positiv till de utvecklingsidéer som finns kring Göinge By som Sveriges största stadsdel i trä samt att den kommer vara präglad av hållbarhet och cirkulära delar.

Andreas och hans kollegor har tänkt mycket på hur de kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling men ser en utmaning i var de ska börja. De upplever att de är bra på själva genomförandet, men ibland mindre bra på att berätta om vad de åstadkommer - att de lokalt står för hela värdekedjan från skog till färdiga hus.

- Vi ser det som jättepositivt att vi kan påbörja en process mot framtidens smarta stad tillsammans. Kunskap om cirkulära projekt är intressant och vi öppnar gärna upp för samarbeten med både kommunen och experter på RISE. Vi behöver hjälp!

Hållbar utveckling

Det bollades idéer kring mer effektiva och attraktivare dagvattenreningsfunktioner, mötesplatser som kan utgöra hubbar för människorna i stadsdelen, delandeekonomi och annat som kan öka livskvalitén utan större miljöpåverkan. Derome vill ta ansvar för den livsplats vi lånar innan nästa generation tar över.

Mötet avslutades med att skaka hand på att NOD, RISE och Derome vill fortsätta jobba vidare med ett par av utvecklingsidéerna framöver. Varberg växer och ett engagerat näringsliv kan definitivt bidra till att det växer på ett smart och hållbart sätt.

Senast ändrad: 2019-03-15