Dölj meddelandet
Aktuell information till dig som är företagare under pandemin.
Läs mer
Choose language
Other:
  • Start
  • / Nyheter
  • / En gemensam och stark självbild för Varbergs näringsliv
29 januari 2019
Vi i Varberg

En gemensam och stark självbild för Varbergs näringsliv

Det började med en siffra… När mätningar av företagsklimatet gav Varberg en alltför låg siffra 2016, började representanter från kommunen och näringslivet ses regelbundet i så kallade näringslivsdialoger. Syftet var att fånga upp behov, så att kommunen blev en bra samarbetspartner till företagarna.

Ett av behoven som framkom var en enad bild av Varbergs näringsliv, bilden av en samlad kraft där alla känner sig representerade. Gemensamma värdeord som beskriver Varbergs näringsliv identifierades i olika forum. Dessa värdeord blev basen för konceptet Vi är Varberg.

Varför en gemensam bild? Hur kan Vi är Varberg skapa värde?

En positiv, stark och gemensam självbild inspirerar våra företagare, entreprenörer och samarbetspartners. Bilden lyfter vad vi är stolta över och hur vi vill vara. Den hjälper oss att bli bättre; vi blir vad vi säger att vi är.

En tydlig bild av vad vi vill vara, ökar förutsättningarna för att faktiskt vi blir sådana. En självuppfyllande profetia helt! Samtal om konceptet i olika forum fyller också en viktig funktion. Det klargör om och hur vi lever upp till den positiva bild som Vi är Varberg förmedlar.

Ett annat skäl är att en enad bild stärker platsvarumärket Varberg. Den attraherar företagare som vill hit, och som vi välkomnar som en tillgång. Ett positivt och konsekvent budskap både internt och externt om hur vi är, skapar en stark vi-känsla. Låt oss göra den vi-känslan välkomnande och inte exkluderande, så växer vi på fler sätt än till ytan!

Hur kännetecknar då Varbergs näringsliv?

  • Varbergs företagare är drivna, kreativa och öppna för nya idéer. Vi välkomnar entreprenörer och nytänkare med drivkraft!
  • Här samarbetar vi, även över branscher.
  • Närhet är en framgångsfaktor. Vår närhet till natur och storstäder, beslut och samarbete ger oslagbara förutsättningar och fördelar.

Näringslivets egen bild

Bilden har skapats av representanter från företagarorganisationer och nätverk från hela Varbergs näringsliv. I arbetet har kommunen genom näringslivs- och destinations-kontoret (NOD) haft en samordnande roll.

Konceptet Vi är Varberg ägs av näringslivet, men material tillhandhålls av NOD. Det är tillgängligt för företag som vill dra nytta av varumärket Varberg, genom att lyfta sin varbergskoppling externt. Hör av dig till naringsliv@varberg.se om du vill veta mer!

Hur kopplar detta till visionen och platsvarumärket?

Vi är Varberg är ett sätt av många att jobba mot visionen Västkustens kreativa mittpunkt 2025. Genom att stärka varumärket Varberg, lockar vi till oss kreativa företagare och entreprenörer som hjälper oss mot målet.

Vi är Varberg är en också bild av näringslivet i Varberg (inte hela Varberg) och blir därför en del av platsvarumärket vi kallar Varberg inspirerar. Ett starkt varumärke skapar konkret, praktisk och ekonomisk nytta. Det ökar konkurrenskraften och stoltheten bland invånare och andra som har relationer till platsen.

Senast ändrad: 2019-01-29