12 december 2018

Louise Wallmander, utvecklingsledare på NOD
och Johanna Östheden Andersson, ekonom på NOD

Ny satsning på cirkulär omställning

Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, har gett grönt ljus till ett nytt projekt. Det är Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) i Varbergs kommun och RISE institutet som har gett klartecken för att börja jobba i projektet ARENA. I ARENA kommer man fokusera på att skapa ett ramverk för cirkulär omställning i Halland.

Louise Wallmander är utvecklingsledare på NOD och projektledare för ARENA. Hon pustar ut efter en spännande väntan på startbeskedet.
- Det känns spännande att få arbeta mer aktivt med hållbarhetsfrågor tillsammans med kollegor på kommunen, RISE institutet och lokala företag, säger hon.

Projektet ska höja kunskapsnivån
NOD ska tillsammans med RISE institutet arbeta för att höja kunskapsnivån om cirkulär ekonomi hos kommun, medborgare och näringsliv. De kommer också utreda förutsättningarna för en regional arena där människor kan mötas och samarbeta för cirkulär omställning.

Omställningen till cirkulär ekonomi ligger helt i linje med Varbergs kommuns vision och Region Hallands ledord - att skapa den bästa livsplatsen.
Josefina Sallén, ansvarig för cirkulär omställning på RISE ser också fram emot att samarbeta under kommande år.
- Det är modigt att Varbergs kommun satsar på att föra samman så många intressanta parter och kompetens i utvecklingen av stadens näringsliv, tycker hon.

ARENA kommer i förlängningen att bidra till starkare företag med ökade konkurrensmöjligheter hos dem som påbörjat en omställning till cirkulära affärsmodeller. NOD och RISE institutet kommer under projektet gång lyfta fram förebilder för att inspirera andra att satsa på hållbarhet.

Kort fakta
Finansiär: Vinnova
Program: Cirkulär och biobaserad ekonomi
Länk: programinformation Länk till annan webbplats.
Projektägare: Näringslivs- och destinationskontoret NOD
Projektpartner: RISE institutet
Medverkande bolag:

  • Bildepån
  • Hallands Hamnar
  • Systeminstallation
  • Taiga
  • Varberg Energi
  • Varbergs fastighetsbolag

Projektet stärkts upp med en referensgrupp som representerar Energi- och miljöcentrum Sverige, Peder Skrivare Gymnasiet, RISE Institutet, Näringslivs- och destinationskontoret, Samhällsutvecklingskontoret och Varbergs fastighetsbolag.

Projektet är indelat i 5 faser; kartläggning, kunskapshöjande aktiviteter, cirkulära affärsmodeller, samverkansformer och resultatspridning.

RISE VINNOVA Varberg
Senast ändrad: 2018-12-18