28 november 2018
BRIC

BRIC ger koll i röran

Vill du få koll i röran? Byggröra i Centrum (BRIC) är en mötesserie för företagare och fastighetsägare med verksamheter i centrala Varberg. BRIC finns till för att reda ut alla frågetecken kring de stora byggprojekten.

2025 står Varberg i ny skrud – en ny station kommer att stå färdigbyggd med tillhörande dubbelspår. Det förberedande arbetet har redan smygstartats, men i januari 2019 när Getterönbron börjas byggas är byggstarten igång på riktigt. Det kommer bli en hel del förändringar i trafiken under arbetet. Många är så klart intresserade av att veta hur detta kommer påverka dem, speciellt företagare och fastighetsägare som har sina verksamheter i centrala Varberg. På initiativ av projektledarna i projektet Varbergstunneln och näringslivs- och destinationskontoret i Varbergs kommun finns nu en plattform för att informera och svara på frågor.

Många uppräckta händer Det första BRIC-mötet hölls tidigare i veckan och många händer räcktes upp i publiken. På plats fanns Maria Hagelberg projektledare för Varbergstunneln, Anna Beuerman kommunikatör i projekt Varbergstunneln, Bärne Nylin Fastighetschef VFAB, Lennart Derle trafikingenjör och Paul Gruber avdelningschef, båda på hamn- och gatuförvaltningen. Alla berättade hur de olika delarna i projektet kommer att påverka staden. Det kom många frågor från publiken, vilket var väntat säger Åsa Åkesson, näringslivskoordinator. - Aktörer inom näringslivet har många frågor när det gäller hur trafiken kommer påverka deras verksamheter under stadsutvecklingsprojektet. Att regelbundet informera och möta näringslivet känns jätteviktigt. Därför har vi skapat BRIC: för att man ska få chansen att få informationen direkt från oss och kunna ställa sina frågor.

Fler möten under våren Under våren fortsätter BRIC-mötena och nästa tillfälle blir sjätte februari. Vill du delta? Håll koll på vår BRIC-sida där kommande träffar annonseras.

Senast ändrad: 2018-11-28