• Start
  • / Nyheter
  • / Varbergs kommun klättrar på rankinglistan
02 oktober 2018
Ladder

Varbergs kommun klättrar på rankinglistan

Nitton kliv uppåt blev det för Varbergs kommun i Svenskt Näringslivs rankinglista 2018.
- En glad bekräftelse på att vi jobbar i rätt riktning, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande (M).


Rankingen som släpptes 2 oktober är en summering av tre delar; betyg från enkätfrågor, sammanfattande omdöme och statistikunderlag som nu publiceras i samband med den slutgiltiga rankingen. Övriga delar presenterades redan i april.

Årets kliv uppåt till plats 101 fortsätter de senaste årens positiva trend. - Men vårt fokus ligger självklart på betygen i sakfrågorna, inte på placeringen, säger Ann-Charlotte Stenkil. Vi politiker och tjänstemän har fortfarande ett gemensamt jobb att göra, och vi jobbar långsiktigt.

Martin Andersson

Målinriktat förbättringsarbete
- Sammanfattande omdöme i Varberg ökar och ligger i linje med kommunstyrelsens uppsatta mål för företagsklimatarbetet, kommenterar Martin Andersson, näringslivsdirektör. Vi tar frågan om företagsklimat på största allvar och vi jobbar målinriktat med en framtagen plan för att förbättra oss.

- Vad gäller enkätfrågorna ligger vi lite under snittet i Sverige på vissa frågor. Glädjande är att vi ökar våra betyg i de områden där vi aktivt jobbat för förbättring; tjänstemännens attityder till företagen, kommunledningens dialog med företagen, service till företagen och kommunens information.

Läs hela resultatet för Varbergs kommun på foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.

Faktaruta


Konkurrensen mellan kommunerna ökar
Med Solna i toppen är det oförändrat på första platsen, men det skett andra förändringar i toppskiktet.

– Det är nya kommuner bland de bästa, säger Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer på Svenskt Näringsliv. Om man jämför med för fem år sedan är det ett stort antal företag som tycker att klimatet är bättre nu. En konsekvens av detta blir att konkurrensen mellan kommunerna blir tuffare och tuffare.

– De kommuner som vill åstadkomma stora förbättringar i rankingen behöver lägga manken till, och jobbar man inte med dessa frågor riskerar man att halka bakåt, säger Christer Östlund.

I år var det 31 000 företagare som gav sin bild av företagsklimatet i sin kommun. Enkätresultatet redovisas på våren och ger kommunerna en möjlighet att börja jobba utifrån sina egna siffror. På höstkanten publiceras kommunrankinglistan som ger svar på frågan ”Var i Sverige upplever företagarna att företagsklimatet är bäst?” i form av en relativ jämförelse mellan kommunerna.

Summerade resultat bakom placeringen
– Enkäten är utgångspunkten för rankingen. Den ger två tredjedelar av resultatet och den sista tredjedelen består av ren statistik från sex olika variabler som samlas in från SCB och UC, berättar Christer Östlund.

Enkäten och statistiken avgör rankingen. Det kan innebära att de kommuner som har ett starkt resultat i enkäten, men är svagare i statistiken, inte hamnar i toppen. För att hamna i toppen krävs ett bra resultat i både enkäten och statistiken.

Senast ändrad: 2018-10-02