Dölj meddelandet
Aktuell information till dig som är företagare under pandemin.
Läs mer
Choose language
Other:
  • Start
  • / Nyheter
  • / Räddningstjänsten Väst: extremsommaren & mer än att släcka bränder
Brand

Räddningstjänsten Väst: extremsommaren & mer än att släcka bränder

Det har varit en extrem sommar i Sverige på många sätt och enligt SMHI hade vi den varmaste juli på minst 260 år. I Halland ledde värmen till eldnings-, grillnings- och bevattningsförbud. Räddningstjänsten Väst, som har verksamhetsområden Varbergs och Falkenbergs kommuner, märkte så klart av värmen och de utmaningar som den förde med sig. Vi träffade Hanna Danielsson, informatör på Räddningstjänsten Väst, för prata om sommaren och vad Räddningstjänsten faktiskt gör.

Hur har den extremt varma sommaren varit?
- Utryckningarna till skog och mark dubblerades från samma period 2016 och 2017, det är den stora skillnaden. Men trots många insatser så har man ändå klarat sommaren utan några större incidenter.

Hanna Danielsson

Hur har ni jobbat för att förhindra bränder utöver grillnings- och eldningsförbudet?
- Vi har jobbat hårt med att hålla koll på vädret och vi har skickat fler resurser till dessa larm för att förhindra att
bränder sprider sig. Jag upplever att invånarna i Varbergs och Falkenbergs kommuner har hjälpt till mycket också – de har varit mer på tårna än vanligt. De har upptäckt saker och ringt 112 extra snabbt. Det har gjort att räddningstjänsten har kunnat rycka ut i tidigt stadie.

Hanna Danielsson

 

Många tänker nog på brandbilar och brandmän när de tänker på räddningstjänsten – men er verksamhet är mycket större än då. Vad gör ni mer än släcker bränder?

- Den bästa olyckan är den som inte uppstår därför är en av våra viktigaste uppgifter att jobba främjande och förebyggande. Räddningstjänsten Väst stödjer även Varbergs och Falkenbergs kommuner med krisberedskap, folkhälsoarbete och brottsförebyggande arbete med mera.

Trygghetsteamen hos oss arbetar med natthemtjänst och larmhanteringen för trygghetslarm. De åker i kommunerna hela nätterna, de är våra ögon i natten och kan se saker som annars inte uppmärksammas vilket bidrar till trygghetsskapande arbete. Exempelvis kan de se en översvämning eller ett träd som fallit över vägen och anmäla detta till jouren som han ta hand om det innan det blir en olycka.

Ett annat trygghetsskapande arbete är Frivillig insatsperson som är fokuserat på områden dit det tar längre tid för hjälpen att nå fram vid en olycka. Vi har som mål att minska tiden från det att olycka inträffar tills att den drabbade får hjälp. Den första direkta hjälpen behöver inte komma från oss utan det viktiga är att det är någon som gör något snabbt.

De frivilliga insatspersonerna får en utbildning som består av fyra block: brand, sjukvård, trafikolycka och drunkning och får information via SMS då en olycka inträffar i deras närhet. I dag finns Frivillig insatsperson i Glommen, Dagsås, Sibbarp, Älvsered och Slöinge.

Senast ändrad: 2018-09-24